Når man kommer kørende fra Rønde mod Aarhus, hvor Århusvej kortvarigt ændrer navn til Landevejen, så kig ud til venstre mod Løgten Bugt og Kalø Vig. Her åbenbarer der sig et enestående og bjergtagende landskab, der netop er fredet, fortæller Birgitte Bang Ingrisch, fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening:

- Du ser bløde bølgende bakker, småskove og klynger af huse, der trykker sig i landskabet og tillader udsigt de fleste steder hen over hustagene til det blinkende vand ude i vigen. Det er en udsigt, der har været forbipasserende forundt gennem flere hundrede år, og fortsat i dag nydes og påskønnes af folk på egnen.

En vigtig beslutning for landskabet


I 2013 var landskabet truet med planlægning af et større byudviklingsprojekt. Syddjurs Kommune søgte om tilladelse hos Naturstyrelsen til 400 hektar byudvikling ved landsbyerne Eskerod og Rodskov ved Kalø Vig i Aarhusbugten.

Danmarks Naturfredningsforening besluttede at forsøge at sikre landskabet med en fredning, så tilfældige politiske ønsker og private økonomiske interesser ikke afgør det flotte landskabs skæbne, fastslår Birgitte Bang Ingrisch.

Et naturområde af høj kvalitet

Allerede i 1950’erne var der planer om at frede en større del af kystlandskabet ud til Kalø Vig, oplyser Birgitte Bang Ingrisch.

Planerne om at beskytte hele kysten langs landevejen fra Ugelbølle i nord til Løgten og Studstrup i syd blev imidlertid aldrig gennemført i deres helhed.

Disse fredninger blev dog gennemført:

  • I 1960 og 1962 blev et større område syd for Ugelbølle Hoved fredet for at bevare udsigten over Kalø Vig fra den tidligere hovedvej mellem Aarhus og Grenå.
  • Havhuse blev fredet i 1965. Denne fredning blev, ligesom de øvrige eksisterende fredninger, gennemført for at sikre landskabet og udsigten fra offentlig vej.
  • Ved Hjelmager og Grevelund blev der gennemført fredning af et større område i 1967.
  • Ved Følle Strandgård, der ligger ved bunden af Følle Vig, blev en fredning gennemført i 1977 for at sikre udsigten fra vejen til Følle Strand over vigen og Kalø Gods jorder.
  • Selve Kalø blev fredet allerede i 1938 på DN’s foranledning for at forhindre at området blev gennemskåret af en større vej.
  • Det nye fredede landskab ligger mellem Ugelbølle og Hjelmager, og når det ikke allerede tidligere blev landskabeligt sikret gennem en fredning, er det sandsynligvis fordi der ikke tidligere har været konkrete og aktuelle trusler imod arealet.

To år før endeligt svar

Den konkrete trussel meldte sig så i 2013 i form af planer for et større byudviklingsprojekt. Det var baggrunden for, at DN rejste fredningssagen i 2014.

Med den nu gennemførte fredning sikres den storslåede udsigt fra landevejen over vigen uden at synet bremses eller forringes af tekniske anlæg, byggeri, beplantninger eller lignende.

Fredningen omfatter 271 hektar, og da erstatningen er over 500.000 kr., skal sagen også vurderes af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det betyder, at der går endnu to år, inden det med sikkerhed er afgjort, om det smukke landskab er endegyldigt beskyttet.

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22