Den danske trafiksektors udledning af gasser er ikke kun problematisk, når det kommer til klimaet. En ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhedsvidenskab i København viser nemlig en klar sammenhæng mellem trafikkens luftforurening og hjerte-kar-sygdomme.

- Ca. 900 danskere dør årligt af hjerte-kar-sygdomme forårsaget af trafikal luftforurening, siger Zorana Jovanovic Andersen, lektor ved Institut for Folkesundhed i København.

Når man så præcist kan forklare sammenhængen, er det fordi vi i Danmark har et godt overvågningssystem af luftforurening og trafik. Ud fra den lokale luftforurening i et område kombineret med data om lokal trafik, kan man nemlig få et ret specifikt resultat.

Udstødningsgasser er sundhedsskadelige

Når du tænder din bil, udledes de to stoffer NO2 og NO gennem udstødningsgassen. De to stoffer, som også kaldes kvælstoffiltre, går også under betegnelsen NOx, og de opstår ved forbrænding af fossile brændstoffer, som vi kender det fra en bilmotor. Men modsat CO2 en anden del af bilosen, er Nox-gasserne ikke drivhusgasser, og de bidrager derfor ikke til den globale opvarmning.

Derimod har NOx-gasser direkte konsekvenser for menneskers sundhed. Og i et dansk studie har man blandt andet fundet en klar sammenhæng mellem langtidseksponering af NO2 og tidlige dødsfald ved danskere med hjerte-kar-sygdomme. Men man har også kunne påvise slagtilfælde ved danskere, som er blevet udsat for forhøjet NOx-gasser gennem kortere tid.

For at regulere luftforureningen, har man i Europa indført grænseværdier for indholdet af NOx, andre gasser og partikler i luften. Og mens luftforureningen i Danmark generelt set er faldende, er vi langt fra at være i mål.

- Grænseværdierne for de bestemte stoffer overholdes generelt i Danmark. Men lige når det kommer til NO2 partikler, er der konsekvente overskridelser af grænseværdien i København. Så der er helt klart plads til forbedringer, slår Zorana Jovanovic Andersen fast.

Nye beregninger viser desuden, at de europæiske grænseværdier i april blev overskredet flere end 1000 steder i København.

Børn og ældre er særligt udsatte

Ud over de ca. 900 dødsfald, er luftforureningen også skyld i en række andre sygdomme. Og her er det er især børn og ældres luftveje, der lider under bilernes udledning af giftige udstødningsgasser.

Ved børn ser man blandt andet en klar sammenhæng mellem luftforurening og udviklingen af astma. Og i et dansk studie fra 2012, kunne det fastslås, at flere børn i København blev indlagt med slemme astmaanfald de dage, hvor antallet af Nox-gasser var højere end normalt. Mens det hos de ældre danskere er lungesygdommen KOL, der bliver slemt påvirket af luftforureningen.