I kataloget lægges der op til at kunne opstille vindmøller i skovene, at kunne opføre fritidsanlæg og at kunne udbygge by - og sommerhusområder ved at fælde skoven. Det er uacceptabelt, mener Danmarks Naturfredningsforening, der varsler massiv modstand. Med 71 procent er langt det meste skov i Danmark fredskov.

Det betyder, at skoven er beskyttet mod at blive til by, industri eller landbrug, og at byggeri i skovene ikke er tilladt. Står det til regeringen, skal den beskyttelse nu ændres eller i visse områder helt fjernes.

- Det er et uacceptabelt angreb på vores yndlingsnatur. Skovene er danskernes foretrukne udflugtsmål og det er her, vi finder ro og stilhed. Derfor er ideen om, at skovene nu skal rumme anlæg, man ikke vil have andre steder dybt forfejlet og vi vil kæmpe hårdt imod, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen anser forslagene i idékataloget om skovene på linje med regeringens forsøg på at ophæve beskyttelsen af kysterne. Her satte foreningen alt ind og fik med flere end 140.000 underskrifter afværget de værste anslag mod kystbeskyttelsen.

Farvel til din natur

En af de foreslåede ændringer i idékataloget ”Ændring af Skovloven” lyder: ”Skovloven skal ikke hindre en udvikling af den bymæssige bebyggelse i bykvarterer eller i sommerhusområder”.

Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at gennemføres dette vil skovene omkring byernes boligkvarterer og i sommerhus-områderne blive sat under et enormt pres, ligesom der kan gøres voldsomme indhug i byernes parker.

En anden ændring, der foreslås i idékataloget, er som forsøg at sætte vindmøller op i plantager eller i forbindelse med skovrejsning. Danmarks Naturfredningsforening fastholder, at selv de vestjyske plantageskove har meget at byde på med stor rekreativ værdi, stilhed og desuden ofte er under omlægning til biologisk mere varierede skovlandskaber.

En tredje ændring lyder på, at reglerne om huse i skovene skal ændres, så der kommer samme regler som i den nye planlov. Hvis de nye landzoneregler også skal gælde i skovene, åbner regeringen op for, at der kan opføres større boliger op til 500 m2 uden tilladelse og udvidet erhvervsbyggeri med op til 500 m2 uden tilladelse.

Byggeiver i skoven

- Vi kan genkende byggeiveren fra forsøget på at få kysterne åbnet op for byggeri. Vi er overbeviste om, at heller ikke byggeplanerne i skovene vil falde i god jord hos borgerne, når vi fortæller dem, at de fremover måske kan høre vindmøller, når de søger skovens dybe stille ro eller at parcelhuskvarterets skovområde forsvinder, fordi der skal bygges i området, som ellers var beskyttet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Foreningen understreger, at regeringens forsøg på at pakke de værste anslag ind i ord som "forsøgsordninger" slår fejl. Byggeri kan ikke rulles tilbage af en ny regering eller af næste generation. Især fanger bordet, når private har fået lov til at bygge i skovene. Foreningen henviser desuden til, at den tidligere regering ligeledes gav tilladelse til at bygge - den gang ved kysten under dække af, at der var en forsøgsordning. Før et eneste projekt er færdigt endsige evalueret forsøger den nuværende regering at presse nye forsøgsordninger igennem.

Skriv under

Hvis du også synes, at det er for galt med regeringens byggeplaner i skovene, så skriv under på vores kampagne Red skoven her.

Punkter i idekataloget til ny skovlov

 • Skovloven skal ikke hindre en udvikling af den bymæssige bebyggelse i bykvarterer eller sommerhusområder.”
 • Samme grænser for byggeri i skovene, som man har det i det åbne land i den nye Planlov. (”Samme grænser for byggeri som i planloven”)
 • Jagthytter i skove over 50 ha uden dispensation (forslag om op til 50 m2).
 • ”Småhytter til overnatning og udlejning” (forslag om op til 20 m2).
 • Forsøgsordning på egentlige børneinstitutioner
 • Forsøgsordning på Friluftsanlæg som friluftscentre og udvidelser af campingpladser.
 • Forsøgsordning på vindmøller i skovene.
alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 22 85 22 08