Mediernes brug af ordet biodiversitet er steget fra 2195 i 2014 til 4415 i 2016. Der er især kommet en stigning efter Danmarks Naturfredningsforening startede Danmarks største citizen science Projekt, Biodiversitet Nu.

Det en glædelig nyhed, at medierne bruger ordet biodiversitet mere og mere, mener Simon Leed Krøs kampagneansvarlig og projektleder i Danmarks Naturfredningsforening.

- At medierne bruger ordet mere er ensbetydende med, at der er kommet mere fokus på biodiversitet. Det er rigtig godt, fordi Danmark er ét af de lande hvor biodiversiteten har det sværest, og færrest forstår betydningen af ordet, siger han.

Ifølge ham er det vigtigt, at folk får et kendskab til begrebet og en forståelse for, at de selv kan gøre noget for at forbedre biodiversiteten herhjemme.

Kampagnen blev skudt i gang i 2015, efter Aage V. Jensen fonden donerede 14 millioner til projektet.

Biodiversitet er et udtryk for variation i naturen. I Danmark er mange dyr og planter desværre truet. Både fordi mange af vores naturarealer er anvendt til landbrug, men også fordi vores naturlandskaber er opdelt af byer og veje.

Biodiversitet Nu

Gennem biodiversitetsapp’en NaturTjek har danskerne mulighed for at gøre en konkret indsats for biodiversiteten i Danmark ved at lave registreringer af forskellige dyre- plante- og svampearter.

Registreringerne giver et overblik over, hvordan biodiversiteten udvikler sig i hver af landets kommuner, og kan gøre det nemmere for kommuner og jordejere at målrette indsatsen.

Simon Leed Krøs tror, at borgerinddragelse netop er grunden til mediernes store interesse.

- Mange medier synes, det er spændende, at borgerne er med til at indsamle viden til forskning. Og så har vi selvfølgelig været opmærksomme på at plante historier om biodiversitet i medierne samt brande app’en, siger han.

Siden kampagnen startede op har knap 30.000 danskere downloadet app’en NaturTjek.

Simon Leed Krøs forklarer, at kampagnen både har til formål at udbrede en forståelse for ordet biodiversitet samt opfodre danskerne til selv at følge biodiversiteten i deres lokalområde.

Hvis du selv vil være med, kan du læse mere om Projekt Biodiversitet Nu.

Object reference not set to an instance of an object.