Danmarks Naturfredningsforening har aldrig fået så mange henvendelser om fældning af levende hegn i landskabet, som man har modtaget i Aabenraa Kommune i de seneste par år. Her anslår formand for Danmarks Naturfredningsforening Lorens Nielsen, at der er tale om i hvert fald én ugentlig henvendelse fra bekymrede borgere:

- Folk er dybt bekymrede, fordi de oplever, hvordan levende hegn fældes i de landskaber, som de bor og færdes i. De er også frustrerede i den forstand, at de har svært ved at forstå, hvordan det kan være lovligt at fjerne så mange træer, siger han.

Det er da også et trist syn, der møder øjet, når et levende markhegn eller vejrabat fra den ene dag til den anden fældes. Hvor der før var liv og læ, er der pludselig bart og nøgent. Men det er ikke ulovligt at fjerne træerne.

Flere eksempler i og omkring Aabenraa Kommune

Blandt de mange henvendelser, som er kommet til Danmarks Naturfredningsforening om fældede hegn, er der fire konkrete eksempler fra Sønderbjerge i Vilsbæk, Fjordvejen, Hokkerupvej i Undelev og Præstegårdsvej i Felsted.

I det sidste eksempel er der endda tale om et levende hegn af træer, der vokser på et fredet jorddige.

- Hverken levende hegn generelt eller de hegn, der vokser på gamle sten- og jorddiger, er beskyttet mod at blive fældet. Det kan være mangeårige træer og vigtige levesteder for bl.a. fugle og flagermus i det åbne land. Derfor er det et tab for naturen i kommunerne, når de fældes, siger Lorens Nielsen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Skriv under og hjælp os med at beskytte træerne

Over 14.000 danskere har allerede skrevet under på, at træer, der vokser på Danmarks jord- og stendiger, skal beskyttes. Både naturen og klimaet taber, når gamle træer og anden natur i det åbne land kan fjernes uden konsekvenser.

DU kan hjælpe med at beskytte naturen ved også at skrive under.

Fire eksempler fra Aabenraa

1. Fjordvejen

Aabenraa Kommune fældede flere store træer på en kilometer lang strækning på Fjordvejen. Fældningen er foretaget af kommunens egen entreprenør, Entreprenørgården. Ifølge Entreprenørgården er det planen, at der skal fældes flere træer i kommunen, men at man lader enkelte solitære træer stå.

- Ønsket i den konkrete sag var at få ryddet op i beplantningen, som der ikke var gjort noget ved i nogle år. Også for at få udkig til fjorden, forklarer Peter Ahlmann Kierkegaard, der er teamleder i Entrepenørgården.

Jan Pedersen, rådgiver i naturklagesager hos Danmarks Naturfredningsforening, kalder det en ”mystisk kommunal indsats”:

- Danmarks natur er forarmet, og her er der en meget lavthængende frugt, som bl.a. landets kommuner kan plukke, ved at lade gamle træer stå. På billederne ses bl.a. træstubbene på fine skråninger opad. Træerne kan have været værter for organismer, der nu mangler hjem. At de lader solitære træer stå er selvfølgelig fint. Men det er et plaster på et sår som overhovedet ikke behøvede at være blevet til et sår, siger han.

2. Sønderbjerge, Vilsbæk

Et hegn af træer langs en mindre vej samt træer på et areal ude på marken er fældet for at tilgodese infrastrukturen i området:

- Her har man fjernet træerne for at give plads til, at store maskiner kan køre på vejene, siger Lorens Nielsen fra Danmarks Naturfredningsforening i Aabenraa.

3. Præstegårdsvej, Felsted

Træerne oven på et jorddige er fældet og ligger her på rad og række. Der står dog stadig enkelte solitære træer tilbage på diget.

- Når træerne er væk, bliver det lettere at køre over diget med en landbrugsmaskine og måske på sigt slå markerne sammen. Dog bemærker vi, at der stadig er enkelte træer tilbage på diget. Generelt har vi i mange år været vidne til i Danmark, at arealet på den enkelte mark er blevet større, og der tilsvarende er blevet færre diger, forklarer biolog og rådgiver i naturklagesager Jan Pedersen fra Danmarks Naturfredningsforenings sekretariat i København.

4. Hokkerupvej, Undelev

På fotoene ses et gammelt hegn af træer (ca. 60 år) fældet langs Hokkerupvej i Undelev.

Naturen skal beskyttes bedre

Billederne og de konkrete sager fra Aabenraa Kommune er bare ganske, ganske få eksempler på en udvikling, danskerne er vidne til overalt i landet.

- Da vi i Danmarks Naturfredningsforening efterlyste eksempler på nedlagte levende hegn og diger fik vi over 200 henvendelser på en enkelt dag! Danskerne er bekymrede, fordi de oplever fældningen som et meget voldsomt indgreb i et landskab, som de sætter pris på, siger Jan Pedersen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Der er god grund til at passe på naturen på digerne og de levende hegn.

Hør mere om, hvorfor i denne video:

Object reference not set to an instance of an object.