Regeringen har netop fremlagt deres udspil på en kommende CO2-afgift. Den gælder for virksomheder i Danmark, og der er lagt op til at virksomheder uden for EUs-marked for CO2-kvoter fra 2025 skal betale 750 kroner for at udlede et tons CO2, mens virksomheder i kvotemarkedet, hvilket særligt er tung industri, vil skulle betale 375 kroner inklusiv EU's kvotepris, som forventes at være 750 kr. i 2030.

Derudover indeholder udspillet en rabat for virksomheder der bruger mineralogiske processer på 100 kroner. Det gælder blandt andre virksomheder som Aalborg Portland og Rockwool.

Direktør i Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtiby roser regeringen for det nye udspil:

- Først og fremmest så er det jo rigtig godt, at regeringen nu stempler ind med et bud på en CO2-afgift som motoren i den danske klimapolitik. Det er er helt afgørende instrument, der nu bliver bragt i spil, og det vil jeg gerne rose regeringen for, siger Lars Midtiby.

Aftalen indeholder samtidig en bundpris for CO2, som giver sikkerhed for, at virksomheder i kvotesektoren stadig vil skulle betale en høj CO2-afgift, selvom EUs kvotepris skulle falde.

- Jeg vil gerne kvittere for, at regeringen har lyttet til de bekymringer, der har været fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, om at et drop i EUs kvotepris vil kunne underminere den danske CO2-afgift. På denne måde sikrer man en fast kvotepris - og dermed et incitament til klimaomstilling - uanset hvordan kvoteprisen i EU udvikler sig, siger Lars Midtiby.

Han understreger samtidig, at der er nogle betydelige kritikpunkter i forhold til udspillet.

- Man har valgt, at store virksomheder slipper meget billigt, og prisen er så lav, at det kan diskuteres, hvor stort incitamentet til en reel klimaomstilling vil være for de her virksomheder. Her vil jeg gerne understrege, at det er meget vigtigt, at en endelig aftale sikrer en reel effekt, og der må være nogle mekanismer til at sikre, at prisen kan skrues op, hvis de forventede reduktioner ikke kommer, siger Lars Midtiby.

Han understreger samtidig, at udspillet - på linje med flere af regeringens tidligere udspil - er meget optimistisk i forhold til udviklingen af nye teknologier, særligt lagring af CCS, som endnu ikke i dag moden til stor skala.

- Der er en fare for, at de her teknologier ikke kommer til at levere de reduktioner, som man håber og satser på. Det regeringen lægger op til her, er, at omkring halvdelen af reduktionerne skal komme fra CCS. Og derfor er der i den endelige aftale nødt til at være nogle mekanismer, der sikrer en reel reduktion, hvis teknologien ikke leverer tilstrækkeligt, siger Lars Midtiby og fortsætter:

- Og endelig bør der i den endelige aftale være et klart signal til andre sektorer om, at den her pris på CO2-også kommer til at omfatte dem. Det gælder særligt landbruget, der står for en stor del af den danske CO2-udledning i dag, hvor det er helt nødvendigt, at vi får gang i nogle markante reduktioner relativt hurtigt. Ekspertgruppen kommer med et bud senere på året, men jeg mener godt, at man allerede nu kan gøre det klart, at landbruget kan regne med at blive omfattet af afgiften.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28