Store dele af verden er lammet af coronavirus, og det påvirker i den grad økonomien. Men når den umiddelbare krise er forbi, har verdens lande en gylden mulighed for at satse på den grønne omstilling.

Det mener Fatih Birol, der er direktør OECD’s energitænketank, International Energy Agency.

- Regeringer arbejder lige nu på planer for økonomiske indsprøjtninger i et forsøg på at modvirke den økonomiske skade fra coronavirus. Disse vækstpakker er en fremragende lejlighed til at sikre, at den helt grundlæggende opgave med bygge en sikker og bæredygtig fremtid for energi ikke går tabt midt i virvaret af øjeblikkelige prioriteter, skriver han i et indlæg på LinkedIn.

Det er Danmarks Naturfredningsforenings klima- og energipolitiske seniorrådgiver helt enige i.

- Vi bør prioritere de virksomheder, som skal udgøre ryggraden i den fremtid, vi ønsker. Den bedste forretning for klima og for samfundsøkonomien må alle dage være at satse på grønt frem for sort. Vi ved det sorte er på vej ud - og det grønne skal overtage, siger Lasse Jesper Pedersen.

Sådan bør regeringerne investere grønt

Ifølge International Energy Agency driver regeringer mere end 70 procent af de globale investeringer i energi.

- De har nu en historisk mulighed for at styre disse investeringer over på en mere bæredygtig kurs, skriver Fatih Birol.

Han peger blandt andet på store investeringer i at udbrede sol- og vindenergi samt udvikling af nye batterityper, der kan lagre vedvarende energi.

Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er ligeledes enig med Fatih Birol. Men ud over investeringerne anbefaler han en hurtig og grundlæggende afgiftsreform.

- Man skal indrette markedet med afgifter, så markedet selv arbejder i den rigtige retning. Give et skub i den rigtige retning. Man skal forhindre investeringer i fossil infrastruktur og til gengæld investere i det regime, vi gerne vil hen til, siger Brian Vad Mathiesen til Politiken.

- CO2-afgift er uden tvivl det mest potente virkemiddel. Det mener stort set samtlige økonomiske tænketanke, og senest er afgift det central punkt i klimarådets forslag til, hvordan vi når 70 procent på den mest omkostningseffektive måde, uddyber Lasse Jesper Pedersen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Obama viste vejen

For 11 år siden viste daværende præsident Barack Obama, at man kan bruge en verdensomspændende krise til en grøn genstart.

Efter finanskrisen i 2009 indførte EU-landene hårde spareplaner – mens USA gik den anden vej og pumpede historisk høje beløb ind i økonomien. Og den grønne omstilling.

600 milliarder kroner var øremærket grøn energi, hvilket ifølge Obama-regeringen var verdenshistoriens største enkeltinvestering i grøn økonomi. Investeringen var medvirkende til, at USA økonomisk rejste sig langt hurtigere end Europa. Den skabte 900.000 jobs i den grønne sektor mellem 2009 og 2015 og var afgørende for at trække USA’s energiforbrug i en mere grøn retning.