Danskerne foretrækker, at plastikbakker fra madvarer kan genanvendes frem for, at varen er billig. Det viser en Gallup-undersøgelse, som Danmarks Naturfredningsforening har fået gennemført.

Hele 75 procent af de 1061 adspurgte danskere siger, at de gerne betaler mere, hvis emballagen kan genanvendes.

I dag kan de sorte plastikbakker ikke genanvendes, fordi sorteringsanlæggene ikke kan læse farven.

Pris og genanvendelse hænger sammen

Men med en ændring i farven vil sorteringsanlæggene kunne genkende den, og dermed vil bakken blive genanvendt. Altså kan en lille ændring i designet betyde, at emballagen ikke bliver brændt af.

Derfor vil det ifølge miljøpolitisk medarbejder hos Danmarks Naturfredningsforening, Sine Beuse Fauerby, give mening at ændre farven på bakkerne, selvom farvejusteringen til f.eks. grøn, blå, gul eller gennemsigtig gør plastikbakken lidt dyrere.

Vi vil ressourcespild til livs

- Undersøgelsen viser, at danskerne sagtens kan se, at det er et spild af ressourcer, hver gang vi brænder plastik af. Det spild er ikke holdbart. Derfor opfordrer vi også kødproducenterne til at benytte andre farver i kødbakkerne, siger Sine Beuse Fauerby.

Plastindustrien vurderer, at danskerne i 2014 producerede omkring 323.000 tons plastaffald. Heraf er 146.000 tons emballageplast fra husholdningerne. Kun 22 procent af plastaffaldet bliver genanvendt.

En af de helt store udfordringer er, at det ikke er så simpelt at genanvende plast fra husholdningsaffald - og slet ikke til værdifulde produkter.

Så skal vi i fremtiden genanvende større mængder, skal den plast, vi får med hjem, være designet, så det kan genanvendes.

- Vi skal sikre, at plastikken får et længere liv. Hvis det bare bliver brændt af, når det er brugt en gang, er ressourcen spildt. Derfor er det vigtigt, at vi designer plastikvarer på en måde, så vi sikrer, at de kan anvendes igen. Hvis vi ændrer farven på kødbakken, så er det muligt at bruge den igen. Og undersøgelsen viser, at danskerne er villige til at betale den smule ekstra, det eventuelt koster, siger Sine Beuse Fauerby.

Flertal fra alle partier vil genanvende

Flertallet af vælgere fra samtlige folketingets partier og fra samtlige landsdele er enige om, at det er vigtigere at kunne genanvende plastikemballagen, frem for at produktet bliver gjort billigst muligt.

Således mener 64 procent af Liberal Alliances og 67 procent af Dansk Folkepartis vælgere, at prisen er knapt så vigtig, som plastikkens evne til at blive genanvendt. Det samme gør mere end fire ud af fem af rød bloks vælgere.

Object reference not set to an instance of an object.