I forbindelse med forhandlingerne om en ny sundhedsreform har regeringen, Dansk Folkeparti og Alternativet foreslået at nedlægge de danske regioner.

Bliver disse planer ført ud i livet, vil det være et tab for natur, miljø og klima. Det udtaler Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, til Jyllands-Posten søndag.

- Regionerne varetager nogle vitale opgaver, bl.a. i forhold til den kollektive transport, koordineringen af klimatilpasningsområdet og de mange små jordforureninger, som ved nedlæggelse af regionerne vil blive nedprioriteret til fare for drikkevandet. Samtidig risikerer man også at tabe en masse vigtig viden, siger hun til Jyllands-Posten.

Hun peger på, at regionerne varetager en række opgaver, som kommunerne tidligere ikke har kunnet løfte.

- Naturen og miljøet taber ofte i den kommunale prioritering af andre vigtige områder som børne- og ældreområdet. Så vi frygter selvfølgelig, at historien gentager sig. At staten tager noget på sig, som den ikke evner at prioritere eller skubber endnu flere opgaver ud til kommunerne, siger Maria Reumert Gjerding.

DN ønsker at styrke regionerne

I stedet for at nedlægge regionerne så Danmarks Naturfredningsforening hellere, at politikerne på Christiansborg diskuterede, hvordan regionerne kan styrkes til at varetage flere opgaver på det grønne område.

- En kommune kan prioritere det højt at genetablere et vandløb, men hvis nabokommunen, hvor vandet også løber igennem, ikke har samme prioritering, er det ligegyldigt for naturen og fiskebestandene. Derfor har vi i vores optik brug for et styrket regionalt niveau på det grønne område, siger Maria Reumert Gjerding.

Ingen endelig aftale

Forslaget om at nedlægge regionerne bunder blandt andet i et ønske om at rykke sundhedsvæsenets opgaver tættere på borgerne samt at gøre beslutningsprocesserne mere decentrale.

Der foreligger dog endnu ingen endelig aftale om nedlæggelsen, og hos Danmarks Naturfredningsforening opfordrer man politikerne til at lade det blive herved.