De kommende år vil regeringen afsætte 1,3 milliarder kroner til klimatilpasning. Pengene skal primært gå til sandfodring af Vestkysten i Danmark. Derudover vil staten tilbyde rådgivning til kommunerne i seks særligt udvalgte steder, som vurderes at blive hårdest ramt af klimaforandringer.

Men udover at Danmark fortsat skal bruge store beløb på sandfodring af vestkysten, så er det svært at få øje på de store nye initiativer i regeringens nye plan for klimatilpasning, mener seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Thyge Nygaard.

- Det er godt, at regeringen gerne vil gøre mere i forhold til at sikre Danmark mod klimaforandringer, men det er desværre langt fra nok, at man afsætter flere penge til sandfodring, som allerede i dag bliver brugt i stor stil for at beskytte særligt Vestkysten, siger Thyge Nygaard.

Han understreger, at staten bruger mange milliarder på at udtage klimaskadelige lavbundsjorde og genskabe naturarealer. En indsats, der samtidig vil kunne være med til at klimasikre byerne mod fremtidens vandmasser, hvis det indtænkes i den samlede planlægning:

- Vi savner, at klimatilpasningen af Danmark så vidt muligt sker gennem naturbaserede løsninger. Så vi beskytter landet med mere og bedre natur både i byen og langs kysterne. Vi står i en klimakrise, en biodiversitetskrise og en alvorlig udfordring med vores vandmiljø. Det er bydende nødvendigt at vi samtænker løsningerne på disse udfordringer. Desværre er der den henseende ingen hjælp at hente i klimatilpasningsplanen, siger Thyge Nygaard.

Savner national planlægning

Miljøministeriet har nu i godt fire år arbejdet på en plan for fremtidens klimatilpasning, men alligevel er det småt med planerne for, hvordan man reelt løser fremtidens problemer, mener Thyge Nygaard.

- Der er behov for en langt større planlægning, end hvad regeringen lægger op til. Det bliver i høj grad fortsat den enkelte kommune, som sidder med problemerne, men kommunegrænserne er ikke skabt til at håndtere problemer med oversvømmelser. Der er brug for at tænke langt bredere, og jeg har svært ved at se, hvordan det her udspil retter op på det, siger Thyge Nygaard.

I Altinget er der en overskrift om klimatilpasning med ordlyden: ”nu begynder opgaven, som kan koste lige så mange milliarder som oprustningen af forsvaret”. Men Thyge Nygaard har svært ved at se, hvordan dagens udspil fra regeringen er i nærheden af at komme med en løsning på de problemer, som Danmark vil stå med i fremtiden, når det gælder klimatilpasning.

- Man har kigget på det her de sidste fire år, og nu kommer man så med en plan, hvor man kommer med nogle penge til at forsætte sandfodring og samtidig nedsætter et udvalg af nogle embedsfolk, der skal kigge på det en ekstra gang. Det er skuffende, at planen ikke indeholder flere reelle forslag til at skabe bedre planlægning, siger Thyge Nygaard.

Naturen som løsning

Han understreger, at der både i forhold til kysterne og byerne på land er behov for en bredere planlægning:

- Vi er nødt til at tænke hele indsatsen omkring CO2-udledning og nedbringelse af landbrugets kvælstofudledning med i det her. Staten bruger allerede i dag en masse milliarder på udtagning af lavbundsjorde, som potentielt har stor effekt i forhold til at holde vandet på markerne, så det ikke oversvømmer byerne, men det bliver slet ikke tænkt sammen. Det er muligt både at klimasikre, sænke CO2-udledningen, forbedre vandmiljøet og skabe bedre natur, hvis man samtænker de her løsninger, men her træder regeringen desværre vande med den nye plan, siger Thyge Nygaard.

Den nye plan kan læses på miljøministeriets hjemmeside.

alt
Thyge Nygaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 55