Forleden dag gik det løs mellem en spruvehøg og en stær i Jane Ditzels have. Heldigvis havde hun kameraet ved hånden, så hun kunne dokumentere de dramatiske begivenheder.

I galleriet her kan du se, hvem der bliver sejrherre - spurvehøgen eller stæren.

Spurvehøg fanger stær

Hvis du selv tager nogle flotte billeder af naturen omkring dig, så må du meget gerne sende dem ind til katrinehn@dn.dk

Billederne vil blive brugt på hjemmesiden og sociale medier, og fotografen bliver selvfølgelig altid krediteret.

Spurvehøgen

  • Rovfuglen har en lang hale og afrundede vinger. Hunnen er brunlig på oversiden mens hannen er blågrå.
  • Spurvehøgen lever i næsten hele Europa, det nordvestlige Afrika og flere steder i Asien.
  • Spurvehøgen fortrækker skoven, men oftere og oftere ses de i villakvarterene og storbyerne. I København og på Frederiksberg er der optalt 30 ynglepar.
  • Ynglebestanden i Danmark anslås til at være ca. 4000 par.
  • Hannernes bytte er småfugle op til solsortestørrelse, mens hunnerne kan fange fugle helt op til duestørrelse.
  • i 50'erne og 60'erne gik bestanden kraftigt tilbage, på grund af brug af pesticider som DDT og PCB. Bestanden gik frem igen, da giftene blev forbudt i 70'erne.