Danmark bliver jævnligt ramt af voldsomt blæsevejr og nogle gange også storme. 2019 blev da også blæst i gang med en stormflod, og det resulterede i mange væltede træer både i haver og skove.

Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget. For et væltet træ er eller bliver fødested for mange arter af svampe, insekter og større dyr. Især om vinteren er småfuglene afhængige af døde træer, hvor de finder hovedparten af deres føde i form af insekter under barken.

- Der findes mange forskellige organismer i og på et dødt træ såsom insekter, mosser og svampe. De er alle knyttet til forskellige stadier af nedbrud i træet, hvilket betyder, at der lever forskellige dyr alt efter, hvor råddent træet er. Organismerne er også afhængige af, om træet ligger skyggefuldt og fugtigt eller tørt og solrigt, forklarer naturvejleder hos Danmarks Naturfredningsforening Majken Sundahl.

Træet er en del af noget større

Et dødt eller væltet træ sætter gang i en større cyklus, som en masse forskellige dyr nyder godt af. Naturvejleder i Danmarks Naturfredningsforening Majken Sundahl har eksempelvis en død skovfyr i sin have, som er blevet gennemhullet af billelarver.

- Særligt mens træet står, udgør billegangene fremragende insekthoteller, og mange arter af vilde bier og hvepse bruger de forladte gange til at lægge deres æg i. Også fuglene er tossede med at gå efter billernes larver og pupper. Derfor er den store flagspætte fast gæst i min have, fortæller Majken Sundahl.

Og når det store træ så ligger der, tager naturen sig også af nedbrydningen af træet. Takket være smådyr såsom orme og bænkebidere bliver træet på et tidspunkt så omsat, at det langsomt blandes op og bliver en del af det store kredsløb.

Har du plads til et væltet træ?

Det er ikke sikkert, at du har plads i haven til at lade et væltet træ ligge. Derfor kan det være en god idé at fjerne kronen på træet så højt over jorden som muligt. Herfra kan du så følge med i forfaldet, og den store cyklus, som sætter i gang. Og gøre en positiv forskel for naturen.

Grene og kvas hjælper også

Når det blæser er det også ofte, at træer smider blade, kviste og grene. Du kan samle dem og lave en kvasbunke i stedet for at fjerne dem fra haven.

En kvasbunke er et godt levested for smådyr og svampe, der vil begynde at nedbryde materialet. Og smådyrene er god føde for fuglene i din have, der faktisk også kan bruge din kvasbunke til at søge ly, lave redested og overvintre.

Læs mere: Sådan får du en vildere have

En vildere og mere levende have?

Hvis du vil have en vildere og mere levende have, gavne biodiversiteten, så kan du starte med at slippe haven fri og droppe sprøjtegift i haven. Sprøjtegift er nemlig ikke bare skidt for miljøet, men det slår også planter, græsser og andet "ukrudt" ihjel, der ellers kunne have været et levested for insekter.

Du kan finde tips til en vildere have her

Du kan også tilmelde din have Slip Haven Fri og modtage inspiration og vejledning til at omlægge haven.