Sommeren er den tid på året, hvor vi gerne vil lægge hverdagens bekymringer på hylden og nyde livet ved skov og strand.

Men det var svært ikke at blive berørt af Anne-Marie Steen Petersens tegning i Politiken 2. august, der viser en mark med en død perlemorsommerfugl, omgivet af en kreds af sommerfugle med det malende navn sørgekåbe, mens en giftsprøjte kører i baggrunden.

Tegningen henviser til en ny undersøgelse offentliggjort i det ansete tidsskrift Science, som viser, at insekter i Europa forsvinder. Der tales ligefrem om et økologisk kollaps.

De tyske forskere har undersøgt insekternes forekomst i flere end 100 naturreservater i Vesteuropa og selv i naturreservaterne er insekterne ved at dø ud. Målt i biomasse er mængden af insekter faldet med mere end 80 procent.

Den drastiske tilbagegang for Europas insekter kan betyde, at der sker en tilbagegang i antallet af fugle.

Det har vi allerede konstatere i Danmark, hvor vi alene siden midten af 1970'erne har mistet fire ud af fem agerhøns, tre ud af fire viber og mere end halvdelen af sanglærkerne.

Enorme områder, der har ligget hen som natur, er pløjet væk uden, at andet er sat i stedet. Samtidig står vi over for store klimaforandringer.

Object reference not set to an instance of an object.

Sørgeligt men sandt er det, at rigtig mange politikere i Folketinget tilsyneladende er ligeglade. Tværtimod er der opbakning til at Danmark, som et af de få lande i EU kæmper imod forbud mod pesticider, der kan udgøre en risiko for både os selv og vilde bier, fordi dansk landbrug forlanger det.

Vilde planter og insekter presses

Godkendelsen af sprøjtegift i Danmark er skrap siges der. Men ved godkendelse af sprøjtegift ses alene på, om et stof udgør en risiko for grundvandet eller overskrider grænseværdier i vores mad.

Det bliver ikke vurderet, hvad der sker oven på jorden, og der tages ikke hensyn til at ukrudtsmidler som for eksempel Roundup, der er det mest anvendte i Danmark, simpelthen fjerner al plantevækst, hvor det rammer.

Eller at godt 2.500 tons forskellige virksomme stoffer spredes ud over 60 procent af Danmarks areal hvert år. Eller at landbruget har lov til at bruge mere end 1.000 forskellige midler.

Det betyder, at organismer i jorden, markens vilde planter og insekter på planterne og fugle, der lever af insekterne, bliver presset mere og mere i det intensive danske landbrugsland.

Vidner til økologisk kollaps

Det sker i sådan en grad, at vi i øjeblikket er vidne til en langsom kollaps af økologiske balancer i hele det åbne land. Det gælder også naturarealer.

I regeringens iver for at gør alt for landbruget, glemmer de alle os andre, som med lægen Peter Qvortrup Geislings ord lider af naturmangel. Det sætter den mentale sundhed under pres. Det burde i det mindste interessere en regering!

Men når politikere ikke vil, så må vi handle selv. Vi har heldigvis et valg. Gør det der er bedst for dig selv, dit barn og dine børnebørn. Vælg fødevare uden gift og tag ud i naturen og mærk, at du er til.

LÆS OGSÅ TV-lægen: Stress kan helbredes i naturen