Skamlingsbanken er med sine 113 meter over havet Sønderjyllands højeste punkt med en storslået udsigt og et populært udflugtsmål. Skamlingsbanken er også et af Danmarks store nationale og folkelige samlingssteder – symbolet for danskhedens og sprogets kamp i den sønderjyske grænseegn. Endelig byder Skamlingsbanken på en rig og varieret natur, hvor især de store åbne græsningsarealer og overdrev er unikke.

Den ny fredningssag blev rejst i fællesskab af Danmarks Naturfredningsforening og Kolding Kommune i foråret 2018. Det skete, fordi Fredningsnævnet havde afgjort, at de daværende planer om at fremtidssikre Skamlingsbanken ikke kunne gennemføres under den gamle fredning fra 1936.

Med den nye fredning af området vil de unikke landskaber, natur og kulturhistoriske værdier blive bevaret og Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Klokkestabelfonden kan komme videre med et projekt, der skal fremtidssikre Skamlingsbanken som nationalt samlingssted med bl.a. besøgscenter og ny folkemødeplads.

- Jeg er superglad for, at vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening er kommet igennem med en ny og tidssvarende fredning af Skamlingsbanken, som vil beskytte områdets enestående landskaber og natur. Nu kan vi komme i gang med vores udviklingsplaner, som bl.a. omfatter moderne besøgscenter og ny folkemødeplads, og der er ingen tid at spilde, da Skamlingsbanken skal indgå i fejringen af 100-året for Danmarks genforening i 2020, siger borgmester i Kolding Kommune Jørn Pedersen.

Fredningen bliver større og bedre

Den nye fredning adskiller sig på flere punkter fra den gamle. Fredningen fra 1936 omfattede et areal på 35 hektar, og det primære sigte med fredningen var at bevare udsigten fra toppen af Skamlingsbanken.

Den nye fredning omfatter 128 hektar. Hovedparten af det fredede område, 92 ha, ejes af kommunen, mens Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og tre private lodsejere ejer resten. Formålet med fredningen er nu at bevare landskab, natur og kulturhistorie og sikre adgang til de fredede arealer.

- Den nye fredning har også fokus på naturpleje, forskellige rekreative muligheder, placeringen af et nyt besøgscenter og folkemødeplads i en tidligere juletræsplantage, så den eksisterende folkemødeplads flyttes væk fra et naturmæssigt sårbart område. Fredningen vil altså vitalisere hele Skamlingsbanken så dette nationale samlingssted både naturmæssigt og kulturhistorisk kommer til sin ret, siger fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch fra Danmarks Naturfredningsforening.

Med den nye fredning fortsætter arbejdet med at renovere og pleje Skamlingsbankens natur og landskab samt styrke stedet som nationalt samlingssted.

Resultat af godt samarbejde

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Kolding, Esben Christoffersen, betegner den nye fredning som et resultat af et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem foreningen og Kolding Kommune.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi havde visse reservationer over for de oprindelige planer, men vi nåede frem til en fælles forståelse. Resultatet er en markant større og bedre fredning end den oprindelige. Med fredningen sikrer vi offentligheden adgang til hele Skamlingsbanken, ligesom vi med naturpleje og -genopretning beskytter den unikke og artsrige natur på Skamlingsbanken i generationer fremover, siger Esben Christoffersen.


På kortet ses den gamle fredning (skraveret) og den nye fredning, der strækker sig ned mod kysten.

Nyt besøgscenter

Den ny fredning gør det også muligt at gennemføre planerne om et nyt besøgscenter. Centeret skal diskret byde velkommen og introducere de besøgende til Skamlingsbankens fortælling om naturens og talens stærke kræfter.

Arkitektvirksomheden CEBRA vandt i slutningen af 2016 projektkonkurrence om et nyt besøgscenter, som placeres diskret i landskabet under en græsklædt bakke for enden af den nuværende ankomstvej op til Skamlingsbanken.

Besøgscentret kommer til at rumme udstilling, café, butik, toiletter samt en storslået udsigt ud over Skamlingsbanken gennem det store glasparti, som udgør bygningens ene sidevæg.

A.P. Møller Fonden har skænket 40 mio. kr. til en delvis realisering af udviklingsplanen for Skamlingsbanken. Foreningen Plan-Danmark har doneret en halv mio. kr. til renovering af mindesmærker.