Haderslev Fjord er ramt af fiskedød. I vandoverfladen ligger døde ørreder og fladfisk med bugen op af, og folk beretter om en grim lugt fra fjordens vand.

Ifølge Haderslev Kommunes egne undersøgelser, så er fiskene døde af en kombination af for mange næringsstoffer og en høj vandtemperatur.


Hos Danmarks Naturfredningsforening fortæller havbiolog Henning Mørk Jørgensen, at der er behov for at gøre noget ved udledningen af næringsstoffer til de danske fjorde og kyster, hvis vi vil bevare og styrke vores fiskeliv og natur her.


- Det her er desværre langt fra en unik situation med iltsvind og døde områder i vores fjorde og kystvande. Og det varmere vejr, som vi får med klimaforandringer, vil kun gøre det værre i fremtiden. Så der er kun ét sted vi kan sætte ind, og det er er få mindsket udledningen af næringsstoffer, som primært kommer fra landbruget, siger Henning Mørk Jørgensen og fortsætter:


- Fiskedøden i fjorden viser med alt tydelighed, at der er problemer med næringsstoffer, og derfor er det en stor fejl, at man nu med landbrugspakken har givet landbruget lov til at øge udledningen af kvælstof. Tværtimod er det brug for at se på, hvordan vi begrænser udledningen, hvis vi i fremtiden skal sikre god økologisk tilstand i åer, søer og fjorde, som Danmark har forpligtiget sig til gennem EU.

Mange års miljøindsats spildt

Meget tyder på, at der kan være sket en egentlig bundvending af Haderslev Fjord. En bundvending vil sige, at svovlgasser pludselig frigives, fordi der ingen ilt er i vandet. Og årsagen til den manglende ilt i vandet skyldes at for mange næringsstoffer i vandet større algevækst og dernæst iltsvind når algerne rådner på bunden. En sådan bundvending er katastrofal. Den slår alt liv ihjel.


Bundvendinger afsløres af en grim stank af svovl.
- Der er flere rapporter om en grim lugt ved Haderslev Fjord, samtidig med at de døde fisk har ligget med åbne gæller. Det tyder på, at bunden har vendt sig, og hvis det er tilfældet, så er det meste liv i fjorden blevet slået ihjel, og det vil tage år at genopbygge den tabte natur, siger Henning Mørk Jørgensen.


Han understreger, at fiskedøden også vil påvirke livet op i de vandløb, der leder ned til Haderslev Fjord. Her er der brugt mange penge på at genetablere naturlige vandløb og lave gydepladser til fisk. Og de store ørreder, der er døde i fjorden, var de, der skulle stå for gydningen.


- Det er brandærgerligt, for der ligger rigtig mange års miljøindsats til grund for den forbedring fjordens fiskeliv, som der indtil for nyligt altså var i og omkring Haderslev Fjord.

Kan være forstærket af gødningsulykke

Haderslev Fjord ligger ikke så langt fra Fredericia, der også støder ud til Lillebælt. Her strømmede der i februar næsten 5.000 tons kvælstof direkte ud i Lillebælt efter en brand i et stort gødningslager på havnen.


Den store ekstra udledning svarer næsten til en tidendedel af den samlede danske kvælstofbelastning af vandmiljøet, og ifølge havbiolog Henning Mørk Jørgensen, så kan det ikke udelukkes, at udledningen fra ulykken har været medvirkende til det omfattende iltsvind i Haderslev Fjord.


- Vi ved, at en stor del af forureningen fra Fredericia kan være strømmet mod syd ned mod Haderslev Fjord, så det kan bestemt ikke udelukkes, at det har været en af årsagerne til den miljøkatastrofe, vi ser nu i fjorden.


Henning Mørk Jørgensen understreger, at der stadig mangler et samlet billede af, hvordan udledningen fra Fredericia har fordelt sig.

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 35