Som den første grønne organisation har Danmarks Naturfredningsforening valgt at gå aktivt ind i borgerinitiativet ’Så er det nu’. Foreningen bidrager med økonomisk støtte, og vil deltage aktivt i kampagnen på de sociale medier.

Vi står over for vores generations vigtigste folketingsvalg. Naturen er i voldsom tilbagegang, og klimakrisen vil radikalt ændre vores livsbetingelser på jorden, hvis vi ikke inden for få år retter op. Derfor er det så vigtigt, at det kommende folketingsvalg bliver et grønt valg, hvor vores politikere presses til at tage et ansvar for vores børn og børnebørns fremtid, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Skriv under og vær med til at gøre valget grønt

Nu går valgkampen online

Med inspiration fra USA, Tyskland og Australien vil kampagnen mobilisere mindst 100.000 danskere online.

Redskabet er i første omgang en underskriftindsamling, som skal fungere som en online platform, hvor underskriverne kan udveksle idéer og initiativer, som kan være med til at fremme det grønne engagement op til og under den kommende valgkamp.

Jeg håber og tror, at dette nye initiativ sammen med mange af de andre, der vokser frem, kan hjælpe os til som borgere at finde måder at handle på, der svarer til vores værdier og bekymringer, og kan sætte så stærk en dagsorden, at vi sammen sikrer, at valget bliver grønt. Intet af det sker, hvis ikke vi får tusinder flere med, fortæller Rune Baastrup, der er en af initiativtagerne.

Politikerne skal presses til at tage ansvar

Initiativet er i gang med at udvikle en digital platform, som muliggør, at vælgerne kan skrive direkte til folketingskandidaterne. Her kan de forpligte kandidaterne til at arbejde for at indfri tre krav – et arbejde, der allerede skal påbegyndes i næste valgperiode. Kravene er:

  • Gennemføre en grøn omstilling, som sikrer, at det danske klimaaftryk halveres i 2030 og går i nul i 2040.
  • Sikre, at natur udgør mindst en femtedel af Danmarks samlede areal.
  • Beskytte vores drikkevand, folkesundhed og miljø ved at påbegynde en total udfasning af sprøjtegifte.

Maria Reumert Gjerding håber, at initiativet vil være med til konkret at forpligte politikerne til faktisk at gøre noget.

Det er nyt, at stort set samtlige politikere gør en dyd ud af være grønne. Men vi mangler desværre stadig at se ord omsat til handling. Her håber vi, at det her initiativ kan være med til at presse politikerne til rent faktisk at handle.

Danmarks Naturfredningsforening håber, at de øvrige grønne organisationer også vil engagere sig i initiativet.

Du kan skrive under og være med til at gøre valget grønt her.

Så er det nu er et borgerinitiativ, der er startet af en gruppe frivillige ildsjæle med baggrund i forsknings-, kampagne- og organisationsverdenen.