DONG har netop besluttet, at det skal være helt slut med at fyre med kul allerede fra 2023. Det er en rigtig glædelig nyhed, mener Danmarks Naturfredningsforening, der hilser den grønne omstilling fra selskabet velkommen.

- Det sender et vigtigt signal om, at det kan lade sig gøre at udfase kul ret hurtigt, og det er vigtigt i en tid, hvor regeringen jo selv har droppet målet om at udfase kul og skåret gevaldigt ned på den danske klimaindsats, siger klimapolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Lasse Jesper Pedersen.

Manglende national stillingtagen

Overgangen fra kul skal ske ved at man i stedet vil fyre med biomasse på DONGs anlæg. Danmarks Naturfredningsforening er glad for skridtet væk fra kul, men ærgrer sig over det ensidige fokus på biomasse som erstatning for kul.

- Vi ved fra analyser fra blandt andre Energistyrelsen og Klimarådet, at biomassevejen er en dyr og forurenende vej at gå. Når DONG som her satser stort på biomasse, er det i vores øjne et resultat af manglende national stillingtagen, og et skridt ned af den forkerte sti. Resultatet er, at man vil låse Danmark til afbrænding af store mængder biomasse de næste 20-30 år, og det støtter vi ikke. I stedet bør man se på, hvordan man kan få kullet ud, ved fx at få mere el ind i varmesektoren. Det kan eksempelvis ske ved hjælp af varmepumper, siger Lasse Jesper Pedersen.

Pres på biomasse

I de senere år er forbruget og dermed presset for at skaffe biomasse steget voldsomt. Det betyder et pres på dansk biomasse, men også på importen fra særligt de baltiske lande.

I dag importerer vi således, hvad der svarer til ca. 75 procent af træforbruget i Danmark. Omtrent halvdelen af det træ, der importeres, er certificeret igennem den såkaldte Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse.

- Brancheaftalen er vigtigt et skridt på vejen, men den løser langt fra alle udfordringerne med biomassen. Vi er derfor også meget kritiske overfor at kalde brug af biomasse for bæredygtigt. Vi vil fortsat holde et vågent øje med, at der bliver brugt træ, hvor der samtidig kan opretholdes et hensyn til naturen, både i Danmark og i udlandet, siger Lasse Jesper Pedersen og fortsætter:

- Danmark skal være bedre til at bruge den grønne strøm, der kommer fra vind og til at integrere det i vores varmeforsyning. Desuden er der også store potentialer i biogas fra madaffald og fødevareproduktion, som vi frygter vil blive overset, hvis der er for stort fokus på biomasse som den eneste mulige overgangsteknologi, siger Lasse Jesper Pedersen.

3 hurtige om Biomasse

  • Biomasse er planter og dyr og restprodukter herfra – som eksempelvis halm fra kornproduktion, gylle fra dyr og resttræ fra tømmerproduktion.

  • Biomasse kan bruges til energi ved afbrænding eller forgasning, men kan også laves til en lang række brugbare produkter.

  • Når biomasse rådner eller brændes af i et kraftværk frigives det kulstof (CO2), som planten har optaget i sin levetid. Om det giver en klimagæld eller en klimagevinst afhænger af mange faktorer, bl.a. hvor hurtigt for eksempel træerne i skoven atter optager en tilsvarende mængde kulstof.

alt
Lasse Jesper Bering Pedersen (orlov)
Klima- og energipolitisk seniorrådgiver