2017 har været et virkelig hårdt år for de danske sommerfugle. 49 ud af 69 almindelige arter oplevede en tilbagegang forhold til perioden 2014-16.

For eksempel faldt antallet af de ellers udbredte græslandsarter okkergul randøje, storplettet perlemorsommerfugl og almindelig blåfugl med henholdsvis 70, 69 og 53 procent.

Det viser data, som Naturbasen netop har offentliggjort i forbindelse med deres Sommerfugleatlas.

- Det har været et virkelig skidt år for sommerfuglene, siger Rasmus Ejrnæs, der forsker i biodiversitet ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Sommerfugle er sårbare i dårligt vejr

Ifølge Rasmus Ejrnæs skyldes de store udsving primært dårligt vejr. Sommerfugle er udsatte i kolde, våde og solfattige perioder, som foråret og sommeren vi har haft i år.

- Når det rammer så hårdt, skyldes det, at nogle sommerfugle har små bestande, som ikke er stabile nok, siger han og fortsætter:

- Sommerfugle er kortlivede og har en begrænset spredningsevne. De er mere udsatte end andre arter, hvis landskabet fragmenteres. Så selv hvis næste år bliver et godt sommerfugleår, er de måske ikke stærke nok til at kunne genkolonisere.

Rasmus Ejrnæs er med til at opdatere den såkaldte Rødliste over truede arter i den danske natur, hvor 56 procent af de hjemlige dagsommerfuglearter er opført som truede. Han ønsker mere viden på området.

- Det er ekstremt bittert, at vi ikke har sat gang i systematisk overvågning af sommerfugle i Danmark, ligesom man har gjort i flere andre europæiske lande.