Naturen i Skærum Ådal er spændende at gå på opdagelse i med sine kuperede kløfter og smukke dale, fortæller Henrik Jørgensen, fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening:

- Lige der hvor åen begynder at slynge sig naturligt gennem en dyb nedskåret dal, ligger den smukkeste og mest bevaringsværdige strækning. Der findes en usædvanlig høj koncentration af dyre- og planteliv her.

Hot-spot for sjældne planter

Der vokser hele 250 forskellige vilde plantearter i ådalen. Det er omkring hver femte af alle vilde danske planter.

De mange arter afspejler, at ådalen har en rig og varieret natur. Her er alt fra kilder og våde sumpe over enge til tørre skrænter med overdrev og hede, oplyser Henrik Jørgensen:

- Det skyldes, at det aldrig har kunnet betale sig at opdyrke, hverken de stejle dalsider eller dalens våde bund. Så naturen har fået fred og ligger endnu som den så ud efter sidste istid.

Naturlig naturpleje i generationer

I stedet for at høste korn har omegnens bønder græsset deres kvæg og høstet hø i over tusind år. Det har holdt vegetationen lavtvoksende og med kun få træer og buske.

Og derfor har der været god plads til de mange vilde planter, som klarer sig bedst, hvor der er masser af lys - også til de allermindste. Hvor der er mange forskellige vilde planter er der også et rigt insektliv, hvad der igen er godt for dyr og fugle, pointerer Henrik Jørgensen.

I dag er der desværre kun kvæggræsning i en lille del af området. Dele af dalen er plantet til med nåletræer og resten gror til med krat.

Selv om ådalens bestande skrumper ind og en god håndfuld arter allerede er forsvundet, findes hovedparten af de vilde planter endnu. Men det er i 11. time at få reddet dem, afslutter Henrik Jørgensen, der netop har indsendt fredningsforslag for Skærum Ådal.

Med fredningen af Skærum Ådal vil Frederikshavn Kommune få pligt til at udarbejde en plejeplan, og desuden en ret til at gennemføre planen uden udgifter for lodsejerne.

Object reference not set to an instance of an object.

Sjælden orkidée i Skærum Ådal

En af Danmarks sjældneste planter, en vild orkidé ved navn Hvid Sækspore, nåede sin største danske bestand i denne del af Skærum Ådal i 1990. Den er trods grundig eftersøgning ikke set siden 2002 – tolv år efter.

Det har dog vist sig andre steder i landet, at sjældne, vilde orkidéer kan dukke op igen efter mange års fravær, hvis man sørger for at give dem de rigtige forhold. Det skyldes, at mange vilde orkidéer kan overleve underjordisk i samliv med svampe. Når der kommer lys og luft igen, kan de atter vokse frem og blomstre.

Man ved ikke, om det også gælder Hvid Sækspore, men det er et forsøg værd at skabe betingelserne igen. Og man ved stadig præcis, hvor den voksede.