Rullende sandkorn, susende vinde, brusende hav og et glødende lys. Det er de elementer, der gør et stykke natur unikt. Så unikt at flere danske kunstnere gennem tiden har portrætteret det, og så unikt at en million mennesker hvert år gæster det.

Skagen Gren er en af de mest folkekære fredninger i Danmark. Men hvis det ikke var for netop en fredning ville Grenen sandsynligvis være bebygget med sommerhuse i dag, og hverken danskerne selv eller turisterne ville have samme mulighed som i dag for at vandre frit i den enestående natur langs vandet.

Det var Danmarks Naturfredningsforening, der i 1940 tog initiativ til at rejse fredningen af Grenen.

- Skagen Gren er kendt og elsket af alle danskere. Stedet, hvor man kan stå med fødderne i Skagerrak og Kattegat på samme tid på toppen af Danmark. Det er helt unikt og en oplevelse alle heldigvis kan få, fordi fredningen sikrer adgang for alle, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Skriv under på, at Danmarks Naturfredningsforening fortsat skal kunne foreslå at frede natur i Danmark

En fredning med udfordringer

Der var mange forskellige interesser i spil, da Skagen Gren blev fredet i 1940. Lodsejere og kommune ville gerne bygge sommerhuse på Grenen, mens Danmarks Naturfredningsforening og turistforeningen ville bevare naturfænomenet.

Forud for det havde man i 1930'erne oplevet, at der blev anlagt en ny vej fra byen ud mod Grenen. Kort efter begyndte små træskure og skilte med "privat" og "ingen adgang" at skyde op i området.

- Fredninger er for alle, og fredninger er vores fælles arv. Derfor er det også vigtigt, at Skagen Gren ikke blot blev et område for sommerhusejere, men for hele Danmark, siger Maria Reumert Gjerding.

Derfor tog Danmarks Naturfredningsforening sammen med turistforeningen initiativ til en fredningssag, men det resulterede i, at lodsejerne samlede 1200 underskrifter imod fredningen.

På trods af det blev fredningssagen rejst, og 262 hektar af Skagen Gren blev fredet. Efterfølgende i 2007 blev yderligere 670 hektar fredet på land og 1000 hektar til havs. Denne gang stod både Danmarks Naturfredningsforening, staten, amtet og kommunen bag den fredningen.

I dag er naturværdierne både på lands og til vands slåedes godt sikret, men uden Danmarks Naturfredningsforening tidlige indsats, havde der måske slet ikke have været noget at frede i dag.

Skriv under på, at Danmarks Naturfredningsforening fortsat skal kunne rejse fredninger

Et landskab i forandring

Strøm og bølger ændrer løbende Grenen, og hvert eneste år bliver der aflejret 800.000 kubikmeter sand på nordsiden af Skagen Gren, mens der bliver fjernet sand på østsiden. Derfor kan man alt afhængig af vejr og vind se spidsen af Grenen ændre retning.

Fredningen har ikke kun sikret det dynamiske landskab, men også levesteder for flere forskellige plante- og dyrearter. I området vokser sjældne orkideer, og det er også et af de få steder, hvor den lille plante øjentrøst trives.

Om foråret kan man opleve Danmarks største og mest varierede forårsfugletræk med flere forskellige slags rovfugle, og hvis man er heldig kan man også se kejserørn og slangeørn, som ellers sjældent lægger vejen forbi Danmark.

Skriv under for at beskytte den danske natur

Dansk Folkeparti har foreslået, at Danmarks Naturfredningsforening ikke længere skal have ret til at foreslå et område fredet. Danmarks Naturfredningsforening står alene bag syv ud af ti fredninger, og hvis vi ikke længere kan rejse en sag frit og uafhængigt af staten og kommunerne, kan vi forvente langt færre fredninger i fremtiden.

Fredninger er den stærkeste og mest varige beskyttelse af vores natur. Du kan skrive under for at bevare naturen.

Fakta om Skagen Gren

  • Skagen ligger 40 km nord for Frederikshavn.
  • Siden Kong Christian den 10. i 1914 opførte en sommervilla i Skagen, har titusindvis af turister valfartet til området.
  • I gamle dage var man bange for Grenen og dens dynamik, fordi man aldrig kunne vide, hvor der var revler og sandbanker i havet.
  • 242 hektar af Skagen Gren blev fredet i 1940. I 2007 blev fredningen udvidet til yderligere 670 hektar til lands og 1000 hektar til vands.
alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22