Ejby Ådal nær Holbæk på Sjælland blev skabt for cirka 15.000 år siden, da istidens gletsjere smeltede bort og efterlod det landskab, som vi kan opleve i dag. Men dalen rummer også vidnesbyrd om endnu ældre begivenheder.

Forskere har tidligere fundet pollen, som menes at være op til 120.000 år gammelt. En amatørarkæolog har også fundet stenredskaber, som muligvis stammer fra da neandertalere levede i Danmark, men fundet er dog ikke blevet godkendt af arkæologer.

Det gamle istidslandskab er derfor unikt både i sin natur og historie. Ejby Ådal byder på flere forskellige typer af natur, som er hjem for mange planter og dyr – flere af dem sjældne.

- På initiativ af Danmarks Naturfredningsforening blev Ejby Ådal fredet i 1996. Uden fredningen havde ådalen sandsynligvis være mere tilgroet i dag. Det havde betydet færre nøjsomme og lyskrævende arter. I stedet kan vi nu opleve et sandt eldorado af sjælden overdrevsvegetation, fortæller præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

En ådal med 700 forskellige planter

Ådalen er et af de mest blomsterrige områder i Danmark, og naturen i området kan virke helt overdådig takket være de tørre skråninger, den fugtige dalbund, kysten og gammel skov.

- Ejby Ådal er dannet af smeltevand i slutningen af sidste istid. De fantastiske stejle og smukke skrænter har aldrig været opdyrket, men er blevet afgræsset af husdyr gennem mange år, hvilket er hovedårsagen til, at der findes utallige både sjældne og truede planter i området, siger Maria Reumert Gjerding.

Der findes cirka 700 forskellige planter i Ejby Ådal, og det gør området populært blandt insekter og de dyr, der lever af insekterne. I de små vandhuller yngler løgfrøen, og åen er en vigtig gydeplads for havørred.

Hvis det ikke var for fredningen, ville det formentlig ikke være muligt at opleve den store variation af planter og dyr og den smukke og harmoniske natur.

Fredninger i fare

Dansk Folkeparti har foreslået, at Danmarks Naturfredningsforening ikke længere skal kunne rejse en sag om fredning. I dag rejser foreningen syv ud af ti fredningssager på eget initiativ.

Dansk Folkepartis forslag skal behandles i Folketinget den 24. januar.

Du kan skrive under og være med til at beskytte og bevare den danske natur.

Fakta om Ejby Ådal

  • Fredningen omfatter 35 ha.
  • I 1952 blev selve Ejby Ådal fredet for at bevare det unikke botaniske miljø.
  • I 1996 blev kystskrænterne fredet.
  • Ejby Ådal ligger otte km øst for Holbæk.