Den forfærdelige krig i Ukraine påvirker også fødevaresektoren. Ukraine og Rusland er to af verdens største eksportører af korn, der tilsammen står for over en fjerdedel af verdens eksport af hvede.

Som konsekvens af krigen er hvedepriserne nu på himmelflugt, og derfor foreslås det, at lande som Danmark overtager kornproduktionen og altså øger arealet med landbrug.

Desværre forslår flere både herhjemme og i EU, at det er naturen, der skal afgive plads til kornproduktionen. At de grønne brak-ordninger, som giver landmænd tilskud til at lade marker stå udyrkede til fordel for klima og biodiversitet, sættes på pause.

Men slækker vi på de grønne planer og øger arealet med kornproduktion, vil det ikke blot være et enormt tilbageskridt i EU’s indsats for klima og biodiversitet. Det vil på længere sigt forværre situationen. Det har Danmarks Naturfredningsforening og en lang række andre grønne organisationer skrevet et åbent brev til fødevareministeren om.

Løsningen er at producere mere mad til mennesker

Problemet med at øge arealet med kornproduktion er, at 70-80 procent af Danmarks landbrugsareal allerede nu går til at producere korn til dyr, f.eks. svin. Der bliver altså brugt ekstremt meget areal til at producere mad til dyr, i stedet for mad til mennesker, hvilket er en stor belastning for klima og biodiversitet.

Det har EU lagt en strategi for at gøre op med. Strategiens mål er at gøre plads til mere natur og mere af den type landbrug, som bruger arealet effektivt til mad til mennesker. Det er godt for både klimaet og naturen.

Men øger vi kornproduktionen vil det resultere i større afhængighed af kunstgødning, der i høj grad importeres fra Rusland, øge efterspørgslen på gas til produktion af gødning i EU samt kunne udpine landbrugsjorderne yderligere med en resulterende reduktion i udbytte på længere sigt.

Det er der ikke behov for. Tværtimod. Der er behov for at gøre produktionssystemet langt mere robust og uafhængigt af foderimport, kunstgødning og gas fra Rusland.

Derfor er svaret på fødevarekrisen ikke at fortsætte blindt med at dyrke tonsvis af foder til svin, altså kornproduktion. Løsningen er i langt højere grad at omdanne til et landbrug, hvor vi genererer mere mad til mennesker på et mindre areal.

alt
Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 23 20 30 07

Hjælp os med at gøre landbruget grønnere

Det er ikke bæredygtigt, at 80 procent af landbrugsarealet går til foderproduktion til dyr. Der skal dyrkes langt mere mad til mennesker. Så frigiver vi landbrugsareal, som kan bruges til mange andre ting. For eksempel mere natur.

Bliv medlem og hjælp os i den politiske kamp for et mindre, men mere effektivt landbrug.