Gør det dyrere at forurene, og giv indtægterne til borgerne. Sådan lyder hovedbudskabet i et EU-borgerforslag, som Danmarks Naturfredningsforening bakker op om.

Borgerforslaget går på, at der i hele EU skal indføres en støt stigende CO2-afgift på de fossile brændstoffer som kul, olie og gas, mens overskuddet fra afgiften skal fordeles ud på borgerne igen.

Med afgiften vil det altså blive dyrere at vælge de klimabelastende varer og servicer, der baserer sig på fossil energi, og det skal motivere borgere og virksomheder i hele Europa til at vælge de grønne alternativer.

- Denne type klimaafgift skaber positive incitamenter for en klimaklog adfærd hos både den enkelte forbruger og i virksomhederne og vil uden tvivl være et yderst effektivt redskab i kampen mod klimaforandringerne. Det er et af de mest potente forslag til dato, siger Lasse Jesper Pedersen, der er klima- og energipolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Skriv under på borgerforslaget her

Socialt afbalanceret model

I flere årtier har man kendt til denne særlige afgiftsmodel, der går under navnet ‘Carbon Fee and Dividend’ eller ‘Klimabidrag og -bonus’. Modellen har siden 2008 været benyttet med stor succes i den canadiske provins British Colombia, og er i år blevet indført på landsplan i Canada.

Modellen adskiller sig fra andre former for klimabeskatning ved, at afgifterne ikke havner i landenes statskasser. Kun en mindre del af beløbet går til de administrative udgifter, der er forbundet med at drive ordningen.

I stedet bliver pengene returneret til borgerne hver måned via en grøn check. På denne måde sikrer man, at det i sidste ende ikke bliver borgerne, der sidder tilbage med regningen.

- Det er et retfærdigt system, der sikrer, at det i sidste ende er dem der forurener mest, der kommer til at betale, mens det faktisk bliver billigere for dem, der forurener mindst. Ved at give pengene tilbage til borgerne, kommer det ikke til at ramme socialt skævt, og det er afgørende for, at vi ikke mister den folkelige opbakning, siger Lasse Jesper Pedersen.

Læs også: Lav din egen klimaaftale

Klima-told

Ifølge borgerforslaget skal der samtidig indføres en klima-told. Det betyder, at der bliver pålagt en klima-told på importerede varer fra lande, der enten har en lavere eller slet ingen CO2-afgift. Toldafgiften skal justere prisen på produkterne ud fra deres CO2-aftryk.

Desuden vil europæiske firmaer modtage en klima-godtgørelse, når de eksporterer varer til disse lande.

Dette skal beskytte EU-landene imod ulige konkurrence, så de ikke mister deres industri og handel til de mere forurenende lande. Samtidig skal klima-tolden fremme udbredelsen af effektive CO2-afgifter i resten af verden.

Læs også: Ny FN-rapport: Vi skal stoppe ødelæggelsen af naturen

Du kan skrive under

Underskriftsindsamlingen er i fuld gang, og i skrivende stund har flere end 15.000 europæere skrevet under på borgerforslaget.

Opnår borgerforslaget én million underskrifter, skal EU-Kommissionen tage stilling til forslaget.

Du kan være med til at presse på for en ændring. Skriv under på forslaget her.