I dag går verden i minus. I hvert fald hvad det globale forbrug af naturressourcer angår.

Ifølge tænketanken Global Footprint Network har jordens befolkning allerede i dag opbrugt de naturressourcer, som kloden kan nå at genskabe på et år – en skæringsdato kendt som ’earth overshoot day’.

Med andre ord driver vi rovdrift på Jordens ressourcer. Og det har alvorlige konsekvenser for både klimaet og naturen.

For eksempel er vores produktion og forbrug forbundet med udledning af enorme mængder CO2, da det kræver meget energi og mange ressourcer at producere alle de produkter, vi køber og forbruger. Ifølge FN tegner udvinding og forarbejdning af naturressourcer sig for omkring halvdelen af den globale udledning af drivhusgasser.

Samtidig er udvindingen og forarbejdningen af naturressourcer årsag til ca. 90 procent af det globale tab af biodiversitet ifølge FN.

– Vi står både i en klimakrise og i en biodiversitetskrise, og ingen af dem får vi løst, så længe vi fortsætter med vores enorme overforbrug. Det er fuldstændigt afgørende, at vi som samfund får en helt anden tilgang til produktion og forbrug, og at vi får sikret en langt bedre udnyttelse af ressourcerne, siger Mette Hoffgaard Ranfelt, miljøpolitisk chefrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: "Fra rummet ses det tydeligt - der er ingen planet B"

Danmark har et af de største overtræk

Særligt herhjemme i Danmark er der brug for forandring. Danskerne er nemlig en af de mest ressourceforbrugende befolkninger i verden.

Allerede i slutningen af marts opbrugte Danmark sin andel af klodens naturressourcer for i år som det blot 15. land i verden. Hvis resten af verden levede som os danskere, ville det sågar kræve mere end fire jordkloder at dække forbruget af ressourcer.

Samtidig er Danmark blandt de lande i Europa, der producerer allermest husholdningsaffald per indbygger, viser tal fra Eurostat. Og det understreger blot, vi er nødt til at gøre op med en udbredt og problematisk affaldskultur, lyder det fra Mette Hoffgaard Ranfelt:

– Vi er utroligt gode til at forbruge og smide væk. Emballager, tekstiler og meget andet havner i skraldespanden, når vi ikke længere skal bruge det. Men det er fuldstændigt uholdbart, og vi er nødt til at gøre op med denne brug og smid væk-kultur, siger hun og fortsætter:

Vi skal i stedet blive meget bedre til at genbruge og til i højere grad at deles om tingene. Og så skal vores produkter selvfølgelig designes, så de kan holde i længere tid. Helt overordnet set skal Danmarks omstilles til et affaldsfrit samfund og en cirkulær økonomi, hvor ressourcerne indgår i et kredsløb.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et Danmark helt uden affald senest i 2050 og opfordrer til, at der fra politisk hold bliver sat ambitiøse mål for mere genbrug og for reduktion af vores affaldsmængder.