Den første klimaretssag af sin art rammer EU i dag. En række familier, hvis levevilkår er påvirket af klimaforandringerne, lægger sammen sag an mod Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd ved EU-Domstolen i Luxembourg.

EU har sat et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 procent i 2030 i forhold til 1990. Det er ifølge anklagen utilstrækkeligt set i lyset af det akutte behov for at forhindre alvorlige klimaforandringer – og er ikke nok til at beskytte borgernes fundamentale rettigheder i forhold til liv, sundhed, beskæftigelse og ejendom.

Tørke, vandstigning, hedebølger

Familierne kommer både fra Europa og uden for. På en tysk ø ved kysten i Nordsøen risikerer en familie at få ødelagt deres hotel og restaurant på grund af stigende vandstande. I Frankrig og Portugal påvirker stigende temperaturer familiernes landbrug.

Og i Kenya bliver børnene dårlige af flere hedebølger og tørkeperioder, når de skal gå til og fra skole. Samtidig har en samisk ungdomsorganisation i Sverige også lagt sag an sammen med de andre familier, da deres levevis som rensdyrhyrder er truet af ændringer i snesæsonen.

Familierne bliver bakket op af en stor koalition af klima- og miljøorganisationer samlet under Climate Action Network, heriblandt danske NGO’er.

Hos Danmarks Naturfredningsforening kalder afdelingsleder Morten Pedersen sagen for et vink med en vognstang og siger:

- Det her er ikke kun en historie om ti familier, men om de milliarder af mennesker verden over, der alle er direkte berørt af det politiske systems manglende evne til at være deres opgave voksen, og tage advarslerne fra verdens førende klimaforskere seriøst.

Presser lokalt og nationalt

Danmarks Naturfredningsforening har løbende presset skiftende regeringer for at hæve klimaindsatserne. Sideløbende har foreningen etableret klimakomuner.

En klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligter kommunen til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året. I januar 2018 kunne 72 af Danmarks 98 kommuner kalde sig for Klimakommune.

- Vi gør, hvad vi kan for at skubbe til politikerne nationalt og lokalt. Men vi er også nødt til at få EU til at skrue op for ambitionerne. Det håber vi, at en retssag kan være med til, siger Morten Pedersen.

Retssagen mod EU systemet er en af flere i rækken af internationale sager, hvor borgere har anklaget myndigheder og virksomheder for at negligere eller være skyld i klimaforandringer. Sagen er den første af sin slags, der skal prøves ved EU-Domstolen.

Den tyske NGO Protect The Planet betaler udgifterne til sagen, og forskere fra den videnskabelige tænketank Climate Analytics leverer den videnskabelig baggrund for klimaeffekterne. Læs mere her

FAKTA:

Også Greenpeace og Det økologiske Råd bakker op bag retssagen:

Claus Ekman, direktør for Miljøorganisationen Det Økologiske Råd mener, det er på høje tid, at EU handler.
”Sagsanlægget er endnu en påmindelse om, at klimaforandringer i dag har reelle konsekvenser for helt almindelige familier, også her i Europa. Det er positivt, at EU’s mangelfulde indsats nu bliver undersøgt juridisk, og jeg håber, det vil gøre indtryk på beslutningstagerne, så ambitionerne kan blive skruet op,” siger han.


Jens Mattias Clausen, klimapolitisk rådgiver hos Greenpeace bakker op.
”Europa og Danmark vil i stigende grad stå ansigt til ansigt med voldsomme skybrud, ekstreme hedebølger og stigende vandstande, men også med klimakonsekvenser i form af flygtningestrømme, tab af arter og fødevareudfordringer. Det er opløftende, at det stærke momentum for klimaretssager verden over nu også når de mere hjemlige breddegrader, hvor Europa har et afgørende ansvar for, at vi formår at afværge de mest katastrofale klimaforandringer,” siger han.