Danmarks Naturfredningsforening indgik sidste år et ambitiøst partnerskab med Københavns Kommune om at fremme biodiversiteten i landets hovedstad.

Det skal ske ved at skabe flere levesteder til vilde plante- og dyrearter og give flere københavnere jord under neglene og adgang til vild natur og gode naturoplevelser i den by, hvor de bor.

Læs også: Nyt partnerskab skal styrke biodiversiteten i København

Som en del af partnerskabet om biodiversitet udbyder Københavns kommune nu en pulje, hvor københavnerne kan søge penge til at skabe de grønne åndehuller, hvor blomster, insekter, fugle og smådyr kan trives og dermed give byens biodiversitet et tiltrængt løft.

Danmarks Naturfredningsforening bidrager med råd og vejledning om, hvordan de ansøgte projekter bedst gavner biodiversiteten og bistår med at vurdere ansøgningerne.

- Vi har så lidt sammenhængende natur, hvor dyr og planter kan trives. Derfor virker fortove og husmure måske som en lille ting, men hver kvadratmeter tæller, når vi står i en biodiversitetskrise. Alle kan gøre en forskel for naturen, siger Tine Skafte Nielsen, naturfaglig seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Puljen kan søges af borgere, foreninger og lokaludvalg, og projektet skal gavne biodiversiteten og være i Københavns Kommune.

Det kan for eksempel være at bygge fugle- og flagermuskasser i villakvarteret, gøre kedelige husmure grønne med planter, eller så planter og blomster rundt om gadetræer. Projektet skal gerne ligge, så flere end bare dig selv og familien får gavn af det.

Deadline til at søge penge til et projekt er den 18. april og igen den 1. september.

Københavnerne kan for eksempel søge midler til:

  • Græsplæner, der omdannes til blomsterenge.
  • Planter og frø til at etablere bede omkring gadetræer.
  • Fortove og asfaltarealer mv, der får fx blomsterkasser med fokus på biodiversitet.
  • Fugle- og flagermuskasser
  • Grå vægge gøres grønne med beplantning
  • Kvashegn og buske, der skaber nye levesteder for fugle og smådyr
  • Foredrag i boligforeninger og skoler om, hvordan man i det konkrete område kan øge kvaliteten af naturen.