Kom helt tæt på naturen med Danmarks Naturfredningsforening.

Nogle plukker bær, andre ser på geologi, mens det er fugle, sommerfugle eller flagermus, der får andre afsted.

Danmarks største grønne organisation inviterer hvert år på flere end tusind ture ud i naturen og du kan selvfølgelig komme med.

Cykelture, fugleture, svampeture og bjergture

I Ikast-Brande inviterer den lokale DN afdeling på cykeltur i landskabet omkring Brande.

I Sorø er der fx en spændende aften om klimavenlig dyrkning af haveafgrøder.

I Vejle er der lige om lidt tur til Vadehavskysten fra Ribe og sydover og et smut forbi en af Danmarks største urørte skove, Draved Skov.

I Aarhus inviterer lokalforeningen på botanisk vandring i de titusind år gamle Mols Bjerge, mens de er så heldige i Kerteminde at blive inviteret med ud i en af landets fineste strandenge Monnet med blomstrende planter og rastende fugle vadefugle, ænder, gæs og svaner.

Og det er bare et lille udpluk af nogle af alle de aktiviteter, de lokale afdelinger med alle de frivillige DN'ere i spidsen arrangerer her i august måned og i øvrigt gennem hele året.

Turene er arrangeret af frivillige ildsjæle i Danmarks Naturfredningsforening, der har det tilfælles, at de elsker naturen. Ofte er der en biolog, en geolog, en ornitolog, en geograf eller anden fagperson med på turene.

Turene er gratis, men kaffe, kikkert og gummistøvlerne skal man selv tage med.

Læs mere om hvor, din tur går hen næste gang her

Og husk det store fællesarrangement Hop i Havet d. 22. august, hvor hele Danmark 22. august hopper i havet

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation med flere end 130.000 medlemmer og tæt på 1500 frivillige aktive landet over.

Det er de aktive, der arrangerer ture og aktiviteter året rundt.

Udover spændende oplevelser i naturen, er arrangerer foreningen fx Naturens Uge og den årlige Affaldsindsamling.

Læs mere om Danmarks Naturfredningsforening her.