Hvis udledningen af CO2 skal ned, og Danmark skal nå målet om at blive et lavemissions-samfund i 2050, skal der produceres langt mere el fra vedvarende energi (VE), og energien til både varme og transport skal i fremtiden primært komme fra el.

Det er en af grundstenene i de anbefalinger, som regeringen netop har modtaget fra Energikommissionen – et hold af erhvervsfolk og eksperter, som regeringen har bedt om råd fra.

Og Danmarks Naturfredningsforening bakker op om anbefalingen:

- Vi bakker op om anbefalingerne, der ligger helt i tråd med vores egen energiforsyningspolitik, og det kan sådan set kun gå få langsomt, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

- Vi har jo desværre set, både hvad gælder salget af elbiler og opstilling af vedvarende energi, at omstillingen er gået næsten i stå under den nuværende regeringen, så derfor håber vi også, at rapporten kan være et vink med en vognstang til politikerne på Christiansborg, om at der er brug for handling nu.

Penge tilbage til forskning

En anden af kommissionens i alt seks hovedanbefalinger handler om at styrke forskning i energiteknologi, så støtten kommer op omkring 1 mia. kroner om året. Det samme beløb, som den har været på, for blot få år siden.

-Det er rigtig godt, at støtten til forskning i energiteknologi igen styrkes, og det åbner bestemt op for, at vedvarende energi om få år kan klare sig helt uden støtte, som energikommissionen anbefaler. Allerede i dag kan landvind klare sig uden støtte, og det er i høj grad resultatet af tidligere tiders politiske beslutninger, at vi i Danmark er kommet så langt. Men der er også brug for, at udfase støtten til fossil energi, i stedet for som nu fortsat at støtte olieudvinding på Tyra-feltet i Østersøen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Energikommissionen foreslår endeligt at afgifter ændres, så de ikke ”hæmmer” elektrificeringen, og skriver blandt andet, at fjernvarmesystemet løbende skal omlægges fra brændsler til varmepumper.

Læs Energikommissionens rapport på klimaministeriets hjemmeside

Anbefalinger fra Energikommissionen:

  1. Sikring af forsyning gennem styrkede internationale energisystemer
  2. Vedvarende energi skal udbygges på markedsvilkår
  3. Satsning på elektrificering, samt et fleksibilitet og integreret energisystem skal give stabil forsyning
  4. Fortsat fremme af energieffektivisering
  5. Mere forskning og udvikling skal holde Danmark førende inden for energiteknologi
  6. Indsatsen uden for kvoteområdet skal fokusere på omstilling af energisystemet