Forår er lig med et mylder af liv. Nyt liv i hegn og eng med nye generationer af planter, dyr, insekter og fugle. Men i en redekasse i Himmerland i det nordlige Jylland er en særlig begivenhed under udfoldelse. Her har en lille kirkeugle nemlig lagt æg og det er noget helt særligt.
- Vi gik sammen med blandt andre ornitologerne om at redde den lille ugle og i dag er der et stort netværk under Vildtforvaltningsrådet igang med indsatser i flere landsdele. Vi glæder os helt vildt over, at uglen svarer igen ved at lægge æg, siger Bo Håkansson, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Støt kirkeuglen i dag

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening er du med til at kæmpe for bedre levesteder til kirkeugler i Danmark.

En lille ugle

Kirkeuglen er ikke større end en solsort, og er dermed også Danmarks mindste ynglende ugle. Den nu i flere år stået på randen af udryddelse og mellem 10 og 20 ynglende par har kæmpet for at holde bestanden intakt.

For 60 år siden var arten almindelig, måske tilmed den mest almindelige ugleart i store dele af Jylland men i takt med dens levesteder i form af for eksempel hule poppel- og piletræer, men også åbne kirketårne og indflyvningsmulighed til lader, lofter eller hulrum under taget er blevet lukket, er kirkeuglens levesteder forsvundet.

Stor kærlighed til uglen

Det samme gælder fødegrundlaget. Den lille ugle jager på lysåbne græsarealer, i læhegn og markskel, hvor der er lav vegetation, fx græssede arealer, hvor kirkeuglerne kan se byttedyrene.
- Heldigvis har kirkeuglen mange venner, der gør en ekstra indsats for uglen. De er værtspar på deres ejendomme og sørger for redekasser og for, at der er det nødvendige fødegrundlag. Værtsparrenes flotte indsatser kan blive forskellen på uglens fremtid her i landet, siger Bo Håkansson om de ti værtspar, der prøver at hjælpe uglerne.

Se live ugle-tv direkte fra redekassen

Kirkeuglen lever mest af insekter, orme, snegle, gnavere og småfugle. Efter det har regnet, kan man være heldig at opleve kirkeuglen løbe behændigt rundt på græsset på jagt efter regnorme. Men hvis man vil være sikker på at se kirkeuglen, så kan man gå ind på ugletv og følge kirkeuglens kamp for næste generation.
Følg vores livestream fra kirkeuglens redekasse.
www.kirkeuglen.dk

Bliv medlem og støt kirkeuglen