Med sin ca. 35 meter høje klint var Klintebjerg i stenalderen en ø i Kattegat, men landhævninger og ændringer i klimaet har gjort øen landfast med resten af Odsherred.

Med fredningen er der skabt grobund for at etablere et større sammenhængende naturområde i den nordlige del af Geopark Odsherred Det knap 88 hektar store kystlandskab rummer eksempler på de fleste af de naturtyper, vi har i Danmark, oplyser fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, Ann Berit Frostholm.

Kystlandskabet skal åbnes

Danskerne får med fredningen, der både skaber rammer for naturpleje og bedre adgangsveje, rigtig gode muligheder for at opleve de mange spændende naturtyper, som Danmark byder på - helt tæt på.

- Det er alle tiders, at fredningsnævnet har besluttet at gennemføre fredningen. Den grønne kystkile danner sammen med Sonnerup Skov en større naturområde i det nordvestlige hjørne af Geopark Odsherred, og på sigt kan vi håbe på, at Klint Sø gives tilbage til naturen og fuldender naturområdet. Det giver bare endnu mere værdi til Geoparken og Odsherred, siger Ann Berit Frostholm.

Følger man nordkyststien gennem Sonnerup Skov i vest, kommer man først gennem strandeng og en lille hede, der ligger langs med de stenede strandvolde ud til Kattegat.

Herfra kan man fortsætte turen op gennem sommerhusområdet Klint, og fra 35 meters højde få udsigten helt til Hesselø på klare dage. Fredningen giver mulighed for at få genskabt flere udsigter ind over det kuperede landskab og ud over kysten, samtidig med at stierne langs klinten forbedres.

Spændende naturoplevelser i vente

Drejer man i stedet væk fra kysten, venter spændende naturoplevelser på en tur gennem det småkuperede overdrev. Gennem det tidligere lavvandede område ”Fladvandet” passeres ferske enge, moser, småsøer og vandløbet Ålerenden på vej ud mod den afvandede Klint Sø.

Med lidt held kan man på sin vej opleve Rødrygget Tornskade og den ganske sjældne Klitperlemorssommerfugl. Sommerfuglen Okkergul Pletvinge og plantearter som orkideén Tyndakset Gøgeurt og Knoldet Mjødurt findes også i de tørre bakker, mens Hulkravet Kodriver forekommer i tusindtal.

- Det er vigtigt, at fredningen nu følges op med passende naturpleje, så både planter, insekter og fugle også på lang sigt vil være i området. Klintebjerg og Fladvandet er en lille perle i Nordvestsjælland, og vi synes, at der er fundet en god balance mellem de forskellige interesser, der skal tilgodeses her, siger Ann Berit Frostholm.

Object reference not set to an instance of an object.

FAKTA

Der er tale om en modernisering og udvidelse af den eksisterende fredning på 36,5 ha af Klint Bakker fra 1967, som siden 1980’erne har stået højt på ønskesedlen fra den tidligere Trundholm Kommune og den lokale DN-afdeling.