Der bor en odderfamilie - tre unger og sandsynligvis et forældrepar - ved Gamborg Fjord på Fyn.

Det gør der i hvert fald indtil videre.

Odderne bor nemlig i et vandløb, der munder ud i en fjord, men for at komme ud i fjorden for at finde mad, skal de krydse en landevej. En lignende vej kun få kilometer derfra kostede sidste år en odder livet, netop fordi den skulle krydse vejen for at følge vandløbet.

Mads Syndergaard er naturfotograf, DN-aktiv og har det seneste halvandet år undersøgt odderne på Fyn. Han vil for alt i verden undgå flere trafikulykker med oddere.

- Odderne fascinerer mig, fordi de er helt vildt hemmelige. I de halvandet år jeg har undersøgt oddere, har jeg aldrig set en. Men jeg ved, de er der og har deres helt eget liv. Dem skal vi da passe på, hvis vi kan.

Mads vil lave en faunapassage til odderne

Mads Syndergaard har foreslået Middelfart Kommune at bygge faunapassager de steder, hvor odderne øjensynligt er i fare. Ved Gamborg Fjord kan man endda se spor og små stier ved vejen, som afslører, at odderne rigtig nok ofte benytter ruten over landevejen.

-Det ville være ingen sag at lukke vejen nogle timer, rive nogle centimeter af asfalten op og grave et rør ned og gøre det oddervenligt ved indgangene. Det vil sandsynligvis gøre en stor forskel for odderne.

Odderen er truet på Sjælland

Odderen er truet, men selvom odderen har gjort et tilbagetog især i Jylland, findes odderen stort set ikke længere på Sjælland, og på Fyn er den kun for nyligt begyndt at reetablere sig.

Derfor er enhver død odder på Fyn og Sjælland et mærkbart tab, siger Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

- Hvis vi i fremtiden vil have en sund bestand af oddere, så skal trafikdrab for alt i verden undgås. Selvom den jyske bestand er robust nok til at kunne klare det, er den fynske bestand endnu så lille og skrøbelig, at den kræver lidt hjælp fra os mennesker for at klare sig, siger Bo Håkansson.

Danmarks Naturfredningsforening hjælper blandt andet odderen ved at støtte den der, hvor den har det sværest, nemlig på Sjælland. I 2015 flyttede vi sammen med Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg tre jyske oddere til Sjælland som et indledende forsøg, som led i et påtænkt større projekt rettet mod at give den stærkere vilkår.

Derudover arbejder Danmarks Naturfredningsforening via lokalafdelinger løbende for at frede, pleje og beskytte åer og vandløb, så odderne kan trives der.

Støt naturen og få et gratis gavebevis

  • Når du støtter naturen i julen kan du give din støtte i julegave.
  • Når du har doneret et valgfrit beløb, kan du downloade et valgfrit gavebevis til din modtager.

Odderen er truet

  • Odderen var jagtbar til op i 60’erne og blev jagtet meget intenst. Det var medvirkende til, at bestanden faldt og at odderen nu er kategoriseret som truet.
  • I Jylland er odderbestanden på vej op, blandt andet fordi man har lavet tiltag med faunapassager for at skåne odderne for trafikken.
  • Derudover begyndte rusefiskere at sætte særlige net i ruserne, så oddere ikke længere kunne ende som uheldig bifangst.
  • Nu er odderbestanden i Jylland så stærk, at de begynder at migrere til Fyn. Her bliver de nu mødt af en helt anden trussel: Trafik.

Filmer odderne med vildtkamera

Mads Syndergaard blev interesseret i odderne i forbindelse med sit afgangprojekt på sin uddannelse som jordbrugsteknolog med fokus på natur. Her undersøgte han odderbestanden i Middelfart Kommune og hvilken trussel, trafikken udgjorde samt hvordan man kan hjælpe odderne.

Han kortlagde omkring seks odderpar i forbindelse med projektet og filmede flere af dem med vildtkameraer.

-Alle sagde, at der slet ikke var nogen oddere i det område. Men der tog de fejl. Og det viser bare, hvor utrolig lidt vi ved om odderne, og at det kan betale sig at undersøge dem nærmere for at finde ud af, hvad de har brug for for at reetablere sig, siger Mads Syndergaard.

For eksempel fandt Mads Syndergaard ud af, at odderne kan lugte hvad som helst på lang afstand, selv sten, og at de blandt andet bruger stenene som toilet.

-Jeg har filmet flere oddere gå nærmest målrettet hen mod en bunke sten i faunapassager for at skide på dem. Det er vigtig viden, fordi vi så kan indrette fremtidige faunapassager med sten og dermed lokke dem igennem den og væk fra vejen.

Mads Syndergaard optager løbende oddere på Fyn med et vildtkamera. Flere af hans optagelser kan man se på hans LinkedIn-profil.

Sådan arbejder Danmarks Naturfredningsforening for odderen

  • Frivillige på Vestsjælland har med ejers tilladelse søgt efter odder-spor i udvalgte naturområder.
  • Foreningen har opfordret ministeriet til at opdatere bekendtgørelsen om brug af stopriste, så alle relevante områder i Danmark, hvor der i dag er mange oddere, omfattes af pligten til at sikre fiskeruserne.
  • Foreningen arbejder politisk for mere sammenhængende natur og bedre levevilkår for truede arter.

Støt naturen i julen

Hjælp os med at skabe flere levesteder til flagermus og andre truede arter i Danmark. Støt vores arbejde for at skabe mere plads til naturen med et valgfrit beløb.

Vælg beløb

50kr.
1000kr.

Valgfrit beløb

Støt med et bestemt beløb