I Danmarks Naturfredningsforening er vi både stolte og beærede over, at så mange mennesker har valgt at gribe til handling for klimaet. Samtidigt ved vi, at det betyder meget for motivationen, at man ikke kæmper kampen alene. Derfor er der så meget desto større grund til at fejre de mange private klima-aftaler.

Vi har talt med Gitte, Marie, Liv og Poul, som er blandt de mere end 6.000 danskere, som har lavet personlige klima-aftaler. Her fortæller de om deres tanker om klimaudfordringerne og om deres grunde til at lave en klima-aftale.

Liv er 26 år og studerende. Hun er meget bekymret over klimaforandringerne og oplever, at emnet optager mange af hendes medstuderende:

- Jeg snakker meget med mine venner om klima og vi er mange, der går op i det. Jeg tænker klima og miljø ind i alt hvad jeg gør. Både når jeg køber ind og ift. hvordan jeg agerer generelt.

Marie, som er 28 år og arbejder som arkitekt, har det på samme måde:

- Jeg er meget optaget af klimaforandringerne og nu hvor det også er kommet på den politiske dagsorden, er det blevet mere og mere oplagt at engagere sig i det.

Og netop når det handler om den politiske debat, er de fire klima-aftale-stiftere enige om, at tonen ofte er præget af negativitet, modløshed eller tomme floskler:

Lav din egen klima-aftale

Er du klar til at reducere dit CO2-aftryk og leve mere klimaklogt?

Vi har gjort det super nemt for dig at komme i gang: Vi præsenterer 10 ting, du kan gøre for klimaet, og du vælger 3.

Til gengæld får du:

  • Din egen personlige klima-aftale som film
  • Skræddersyede guides der hjælper dig i gang
  • Et klima-nyhedsbrev med inspiration

- Debatten går lidt op i hat og briller, så jeg tror vi selv skal prøve at gøre noget for at få tøjlet CO2-udslippet, mener Gitte på 58, som er selvstændig.

Og selvom klimaet ikke påvirker Maries humør i det daglige, så oplever hun det samme:

- Folk kan være meget negative omkring snakken og mange føler måske, at det ellerede er en lost cause.

Paul er universitetsunderviser og deler de tre andres bekymring. Men han er også samtidig forsigtig optimist:

- Jeg er selvfølgelig bekymret. Men jeg tænker også, at der er håb. Og så tænker jeg på de store omstillinger, som vi fandeme bare skal i gang med - for at sige det rent ud.

Hvorfor klima-aftale?

På spørgsmålet om hvorfor de har lavet en klima-aftale, svarer Gitte, Marie, Liv og Paul meget entydigt, at det handler om det personlige ansvar:

- Jeg synes, at almindelige danskere også har et ansvar. Vi kan ikke bare sige, at det er noget politikerne må tage sig af, udtaler Liv.

For Marie har klima-aftalen været et værktøj til at komme i gang med klima-tiltagene:

- Aftalen motiverer mig til at tænke over, hvad jeg selv kan gøre og hvor jeg kan starte med at sætte ind. Klima-målene er meget konkrete og et nemt sted at starte.

Og Gitte uddyber: ”Det er en god måde at få det ud til befolkningen på: At vi også kan gøre noget.”

Forholdet mellem det enkelte individs indsats og de store, politiske klima-tiltag, er noget, som Paul tænker meget over og han har et godt bud på, hvorfor den personlige indsats giver så god mening:

- Hvis der virkelig skal rykkes på klimaforandringerne, så er det systemiske ændringer, der skal til. Nye love, energisystemer osv. Men jeg tror også på, at vi med vores handlinger og adfærd kan være med til at flytte noget. Og måske er det dér, vi kan flytte noget først. De systemiske ændringer er som en langsom coaster, der skal i gang, men de andre ting kan vi jo næsten gør fra den ene dag til den anden.

Flere skal være med

For de fire klima-interesserede, vi har talt med, er det motiverende at vide, at der er andre, der kæmper for samme sag. Jo flere danskere, der griber til handling for klimaet, desto mere mening giver den enkeltes indsats. Derfor forsøger Paul også at påvirke sine omgivelser til at komme ind i klima-kampen:

- Jeg prøver at stikke lidt til venner og familie og stiller spørgsmålstegn ved, om vi absolut behøver, at flyve til Thailand tre gange om året eller smutte til London på weekendtur.

I det hele taget, vil de alle fire gerne opfordre andre til også at lave en klima-aftale:

- Alle skal gå ind og lave en klima-aftale, fordi det er et fælles ansvar at passe på kloden, mener Liv.

Og Gitte bakker hende op:

- Vi skal alle sammen arbejde imod, at vi får stabiliseret et godt klima. Der er meget vi selv kan gøre, og det behøver ikke at være så svært.

God klima-samvittighed

For Gitte, Marie, Liv og Paul er engagementet i klimadagsordenen ikke kun et spørgsmål om hårde tal og CO2-reduktion. Det handler også om menneskelige værdier som etik og moral:

- Jeg tror, at mange er af den opfattelse, at de alligevel ikke kan gøre en forskel – at det er lige meget om de tager flyet til Mallorca eller ej. Men personligt kan jeg mærke, at det gør en forskel, om jeg bidrager til problemet eller ej, siger Marie.

Og også for Liv handler klima-spørgsmålet om, at man skal kunne se sig selv i øjnene:

- Jeg synes der er en etisk forpligtigelse i at passe på klimaet. Og selv hvis man ikke er overbevist om, at ens handlinger kan føre til ændringer, så synes jeg alligevel, at man skal gøre det, som man ved er bedst for sine omgivelser. Også bare for at have en god samvittighed og have det godt med sig selv.