Samlet set udleder en elbil i Danmark kun halvt så mange klimagasser som de mest energieffektive fossilbiler. Det viser en analyse, som Klimarådets uafhængige eksperter har lavet.

De har udregnet CO2-udledning i en bils levetid – inklusiv produktion af bilen, batteriet og strømmen til at drive elbilen – og sammenlignet det med fossilbilers samlede udledning.

Elbilen udleder i gennemsnit 90 gram CO2 pr. km, mens nye fossilbiler udleder 212 gram CO2 pr. km.

Personbilerne står for cirka halvdelen af transportens klimabelastning i Danmark, derfor skriver Klimarådet i rapporten ’Flere elbiler på de danske veje’:

- I det kommende årti kan vi ikke udskyde transportens omstilling længere, hvis vi ønsker at nå målet om et lavemissionssamfund i 2050, og her udgør elbilen én af de løsninger, der for alvor batter.

Elbilen starter i minus

Elbiler er særligt blevet kritiseret på grund af produktionen af batterier. Og når du sætter dig ind i fabriksny elbil, har du da også udledt dobbelt så meget CO2, som hvis du sætter dig ind i en ny fossilbil.

Men fra du starter bilerne bliver deres klimabelastning meget tydelig. Fossilbilens CO2-udledningen stiger voldsomt for hvert kørte kilometer, mens elbilen kun udleder CO2 fra produktionen af den strøm, bilen kører på. Sidste år kom, hvad der svarer til 46 procent af det samlede danske elforbrug, fra danske vindmøller og solceller.

Når bilerne har kørt 50.000 km, har fossilbilen overhalet elbilen i forhold til CO2-udledning. Og efter 200.000 km har fossilbilen altså udledt mere end dobbelt så meget CO2 som elbilen.

Fremtiden bliver grønnere endnu

I dag er elbilen altså en lavudslipsbil, men er på sigt bliver det en nuludslipsbil. For efterhånden som de europæiske lande får mere vedvarende energi i deres energiforsyning vil elbilernes udledning nærme sig ganske få gram.

Fx opnår Danmark med den nye energiaftale 100 procent vedvarende energi i elforbruget i 2030. Det vil sige, at elbiler til den tid ikke længere udleder CO2, når de bliver ladt op.

Samtidig bliver batteriproduktionen stadig mere miljø- og klimavenlig. Flere batterier vil blive produceret i Europa. I dag er der seks batterifabrikker i Europa, og der er planer om fem yderligere i starten af 2020’erne.

Og ifølge interesseorganisationen Transport & Enviroment bliver producenterne hele tiden bedre til at genbruge råmaterialerne.

Elbilen udnytter energien bedst

  • Elbilen bruger mere end 80 procent af batteriets energi til fremdrift, mens knap 20 procent går til spilde.
  • Fossilbilen bruger kun 20 procent af den energi, der puttes i tanken, til fremdrift. Resten går tabt i friktion m.m.