Det globale forbrug af ressourcer er stort. Faktisk er det så stort, at kloden ikke kan nå at følge med.

Ifølge tænketanken Global Footprint Network har jordens befolkning allerede i dag opbrugt de naturressourcer, som kloden kan nå at genskabe på et år – en skæringsdato kendt som ’earth overshoot day’.

Og her er Danmark ingen duks. Snarere tværtimod. For allerede i slutningen af marts opbrugte Danmark sin andel af ressourcerne for i år som det blot 15. land i verden. Hvis resten af verden levede som os danskere, ville det endda kræve mere end fire jordkloder at dække forbruget af ressourcer.

Det danske forbrug afspejler sig også i de enorme mængder affald, der hvert år bliver produceret i Danmark. Med hele 845 kg. affald om året per dansker er Danmark det land i hele EU, som skaber allermest husholdningsaffald per indbygger, viser tal fra Eurostat.

Derfor er det bydende nødvendigt, at vi får ændret den måde, vi forbruger og producerer på, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

– Vores overforbrug er fuldstændigt uholdbart og harmonerer på ingen måde med fortællingen om Danmark som et grønt foregangsland. Vi bliver simpelthen nødt til at gøre op med den udbredte ’brug og smid væk’-kultur og i stedet sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne, siger foreningens vicepræsident, Sebastian Jonshøj, og fortsætter:

Et Danmark uden affald

Danmark laver mere affald per indbygger end noget andet land i EU ifølge Eurostat. Og det er et stort problem for klimaet og naturen.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et affaldsfrit samfund i 2050. Det kræver, at politikerne skal tage hånd om affaldsproblemet og gøre op med brug og smid væk-kulturen.

Støt os i kampen mod det store ressourcespild ved at blive medlem.

Vores produkter skal ikke ende som affald men derimod designes, så de kan bruges igen og igen, eller så de i det mindste kan laves om til andre produkter af lige så høj kvalitet. Og så skal vi blive bedre til at få repareret vores ting, når de går i stykker, ligesom vi generelt skal deles om mange flere ting.

Læs også: Kommunerne kan gøre meget mere for at mindske mængden af affald

Kæmpe problem for klima og natur

Det enorme forbrug af ressourcer er dybt problematisk for kloden. For eksempel er produktion og forbrug forbundet med udledning af store mængder CO2, da det kræver meget energi og mange ressourcer at producere alle de produkter, vi køber og forbruger.

Globalt tegner udvinding og forarbejdning af naturressourcer sig for omkring 45 procent af den samlede CO2-udledning, viser en opgørelse fra The Ellen MacArthur Foundation.

Samtidig går forbruget også ud over naturen. Ifølge FN er udvinding og forarbejdning af naturressourcer årsag til ca. 90 procent af det globale tab af biodiversitet.

– Vi står i en klimakrise og en biodiversitetskrise, og de bliver svære at løse, hvis vi bliver ved med at drive rovdrift på jordens ressourcer. Det er derfor helt afgørende, at vi for alvor får reduceret det enorme ressourceforbrug, der knytter sig til vores produktion og forbrug, og i stedet bliver bedre til at passe på de ressourcer, vi har, siger Sebastian Jonshøj.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et Danmark helt uden affald senest i 2050 og opfordrer til, at der fra politisk hold bliver sat ambitiøse delmål for mere genbrug og mindre affald. Blandt andet foreslår foreningen, at affaldsmængden per indbygger skal reduceres med mindst 20 procent i 2030.

Top-20 over lande, der hurtigst forbruger deres andel af årets naturressourcer:

 1. Qatar
 2. Luxembourg
 3. Cook Islands
 4. Bahrain
 5. Canada
 6. De Forenede Arabiske Emirater
 7. USA
 8. Estland
 9. Belize
 10. Kuwait
 11. Trinidad og Tobago
 12. Mongoliet
 13. Australien
 14. Belgien
 15. Danmark
 16. Finland
 17. Letland
 18. Sydkorea
 19. Oman
 20. Sverige

Kilde: Global Footprint Network

Vær med i kampen mod overproduktion

- for naturen, miljøet og klimaets skyld