De senere år er verden blevet rystet af undersøgelser, der viser, hvor skidt det står til med biodiversiteten. International forskning viser, at mennesker har udslettet 83 % af alle pattedyr og et tysk studie viser, at i en periode på 24 år fra 1998-2013 er den samlede biomasse af insekter faldet med 78 procent i Orbroicher Bruch natur reservat.

Med andre ord, så haster det alvorligt med en politisk indsats mod det, som forskere har beskrevet som den sjette masseuddøen.

Derfor samles miljøministre fra hele verden netop i disse dage til topmøde i Egypten. Her forventes det, at der skal laves en evaluering af den hidtidige indsats, samt en køreplan for den fremtidige indsats for bedre biodiversitet.

Indtil videre har FNs naturmål for 2020 - de såkaldte 20 Aichi-biodiversitetsmål – været et pejlemærke, men til mødet i Egypten skal man diskutere, hvad der skal ske i tiden efter, når målene løber ud.

Naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, Ann Berit Frostholm, forventer, at mødet kan være med til at sætte fart på den internationale indsats:

- Det er langt fra alle lande i verden, der er i nærheden af en tilfredsstillende indsats i forhold til at nå FNs nuværende naturmål om at vende tilbagegangen i tabet af arter. Det gælder ikke mindst Danmark. Og derfor er det bydende nødvendigt, at flere lande melder sig ind i kampen om at gennemføre en ambitiøs naturpolitik, siger Ann Berit Frostholm.

Danmarks Naturfredningsforening er repræsenteret ved det internationale topmøde gennem 92 gruppen, som er et dansk samarbejdsforum for bæredygtig udvikling.

Dansk minister melder pas

Topmødet bliver usædvanligvis uden deltagelse af en dansk minister, da miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) ikke har planer om at deltage.

92s gruppen organisationer er skuffede over ministerens udmelding, som det fremgår af gruppens seneste nyhedsbrev.

- Derfor er det også med stor beklagelse, at vi er informeret om, at miljø- og fødevareministeren ikke deltager i partskonferencen, skriver Thor Hjarsen fra WWF, der er 92-gruppens repræsentant ved topmødet.

Det er dermed første gang i lang tid, at FNs biodiversitets-topmøde ikke har deltagelse af en dansk minister.

Natur tænkt ind i flere sammenhænge

Forventningen er, at ministrene til mødet vil vedtage en erklæring, om at biodiversitetshensyn indarbejdes i sektorerne for sundhed, energi og råstofindvinding, infrastruktur samt produktion og bearbejdning.

- Det er på høje tid at, ministrene forpligter hinanden politisk på at indarbejde hensyn til biodiversitet på tværs af sektorer. Det har vi ventet på siden 1992. Vi håber, at også de danske politikere tager budskabet til sig, og ser nærmere på, hvordan de forskellige sektorer kan bidrage til at standse tabet af biodiversitet, siger hun.

Samtidig forlyder det, at den britiske miljøminister Michael Gove har taget initiativ til at samle alle gode kræfter på regeringsniveau, der vil gøre en ekstra indsats for verdens biodiversitet i en såkaldt High Ambition Coalition for Biodiversity Towards 2020.

- Det bliver spændende at se, om den danske regering – der hævder at være den grønneste vi endnu har haft – vælger at indgå i den politiske koalition i forbindelse med COP14, uddyber Ann Berit Frostholm.

Du kan læse mere om 92-grupens anbefalinger til Danmark i forbindelse med biodiversitetstopmødet på 92 gruppens hjemmeside.

Object reference not set to an instance of an object.