Reformvalget. Tillidsvalget. Sundhedsvalget. Analysen af valgets tale er i fuld gang. Men spørger man vælgerne, er svaret ganske tydeligt: Sundhed og høje ambitioner på klima, natur og miljø var de med afstand vigtigste temaer. Det viser en ny måling, Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening.

Her har 2030 respondenter svaret på, hvilke tre dagsordener der havde størst betydning for, hvor deres kryds blev sat ved folketingsvalget – først ved selv at skrive de tre vigtigste uden prædefinerede kategorier, og derefter ved at vælge ud fra en liste over konkrete dagsordener, der fyldte under valget.

Uden prædefinerede kategorier ligger klima, miljø og natur helt i top med 41 procent, efterfulgt af sundhed og økonomi/inflation, som henholdsvis 33 og 31 procent af respondenterne har angivet som nogle af de vigtigste temaer.

Den grønne dagsorden og sundhed ligger også øverst, når vælgerne bliver præsenteret for en række konkrete dagsordener fra valgkampen – dog i omvendt rækkefølge. I alt har 55 procent angivet reformer af sundhedsvæsenet som en af de tre vigtigste dagsordener, mens 45 procent har angivet høje ambitioner på klima, natur og miljø. Herefter følger dagsordenerne lønløft i sundhedssektoren (28 pct.), at sænke skatten (23 pct.) og at få en regering over midten (21 pct.).

Ser man isoleret på vælgernes absolutte førsteprioriteter, ligger sundhedsreformer og de grønne ambitioner stadig øverst. 23 procent af vælgerne har angivet reformer af sundhedsvæsenet som det allervigtigste, mens 20 procent har angivet høje ambitioner på klima, natur og miljø som deres førsteprioritet.

At netop sundhedsreformer og høje grønne ambitioner topper, kommer ikke bag på Jesper Claus Larsen, der er vælgeranalytiker og ejer af analysevirksomheden Electica. Han hæfter sig dog ved, at der på trods af andre kriser og udfordringer i samfundet alligevel er så mange, der havde det grønne som den absolutte topprioritet.

– Vi har nogle store udfordringer i forhold til blandt andet sundhed og økonomi. Der er virkelig mange, der sidder derude og er meget bekymrede for det danske sundhedsvæsen, og der også en hel del, som tænker over, hvordan de skal komme igennem vinteren. Det er to ting, som vi ved, at folk er optagede af. I den sammenhæng er det vanvittigt bemærkelsesværdigt, at du har hver femte vælger, som går ned og stemmer med udgangspunkt i høje grønne ambitioner. Det siger for mig at se, hvor stærk den her dagsorden nu er blevet, siger Jesper Claus Larsen.

Læs også: Her er fire af valgkampens markante grønne løfter

Kræver høje grønne ambitioner af ny regering

I disse uger bliver der forhandlet om en ny regering. Men selvom det endnu er uvist, hvordan den kommende regering kommer til at se ud, er der ingen tvivl om, hvad vælgerne vil have den til at prioritere.

I målingen har Epinion også bedt respondenterne om at angive, hvilke krav der er vigtigst, at den kommende regering opfylder, og også her topper ønsket om en reform af sundhedsvæsenet og høje grønne ambitioner.

I alt har 55 procent svaret, at et af deres tre vigtigste krav er, at regeringen gennemfører en reform af sundhedsvæsenet. 22 procent har det som deres førsteprioritet. Tilsvarende svarer 43 procent, at høje ambitioner på klima, natur og miljø er blandt de tre vigtigste krav til den kommende regering, mens det for 18 procent er det allervigtigste krav.

Herefter følger krav om, at regeringen gennemfører en inflationspakke (29 pct.), gennemfører økonomiske reformer og arbejdsmarkedsreformer (28 pct.) og hæver lønnen for udvalgte grupper i sundhedsvæsenet (26 pct.).

Ifølge Jesper Claus Larsen er det grønne ikke til at komme udenom for den kommende regering. Han spår, at den grønne dagsorden kommer til at have samme store indflydelse på dansk politik i de kommende mange år, som udlændingedagsordenen havde op gennem 00'erne og 10'erne.

– Der er en klar tilkendegivelse fra danskerne om, at politikerne er nødt til at forholde sig til det. Og det bliver en af de helt grundlæggende dagsordener, man skal bygge ny regering på og sørge for at have fokus på i en ny regeringsperiode, siger Jesper Claus Larsen og fremhæver, at det langtfra kun er de røde vælgere, der forventer høje grønne ambitioner af den kommende regering.

Læs også: Uanset regeringskonstellation skal der leveres på grønne løfter

Målingen viser, at omkring hver tredje vælger, der har stemt Venstre, Konservative, Liberal Alliance eller Moderaterne, mener, at høje grønne ambitioner er et af de tre vigtigste krav til den nye regering.

– Det viser for mig, at det her må være en helt central del af regeringsforhandlingerne, siger Jesper Claus Larsen.

Om målingen

Målingen er gennemført af Epinion for Danmarks Naturfredningsforening og er udarbejdet på baggrund af i alt 2.030 gennemførte interview med danskere på 18 år og derover. Interviewene er indsamlet via et onlinepanel af Epinion i perioden 15/11 - 24/11 2022.

Se målingen her.

alt
Mikkel Blichmann Faartoft
Presseansvarlig for kampagner, events og projekter
alt
Emil Nielsen
Pressechef