Regeringen har i dag fremlagt et nyt energiudspil, der blandt andet lægger op til en ny stor havvindmøllepark og en sænkning af el-afgiften.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding roser regeringen for at tage fat på den grønne omstilling, men understreger samtidig, at udspillet er alt for uambitiøst i forhold til at nå regeringens eget klimamål om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050.

- Målet i udspillet er, at halvdelen af energien skal komme fra vedvarende energikilder i 2030. Det er desværre ikke tilstrækkelig ambitiøst, hvis der skal være nogen som helst chance for at nå målet for 2050. Derudover er det uklart, hvordan man overhovedet vil nå målet for 2030 med de indsatser, der er i planen. Målet og indsatsten hænger simpelthen ikke sammen. Det er et udspil, hvor man skubber opgaven ud i fremtiden, i stedet for at forholde sig til nu, hvordan man kan nå klimamålene, siger Maria Reumert Gjerding.

I udspillet er der afsat midler til en vindmøllepark på 800 megawatt, der skal stå klar i 2024-27. Men hvis målet om bare 50 procent VE i 2030 skal nås, så er der ifølge klimarådets beregninger brug for en udbygning på op mod 700 MW/pr år. fra 2022. Der er altså behov for 4-5 gange så stor en udbygning, som regeringen lægger op til.

- Det skaber en kæmpe usikkerhed for investorerne, for man opsætter et mål om 50 procent VE i 2030, men man lader det svæve i luften, hvordan man vil nå derhen, siger Maria Reumert Gjerding.

Savner udfasning af biomasse

Det nye udspil lægger samtidig op til, at afbrænding af biomasse fortsat skal udgøre en stor del af den danske energiforsyning – også efter at de nuværende værker er afskrevet – og det er dybt problematisk, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Alle er enige om, at biomasse er en overgangsløsning, der på sigt skal afskaffes. Men der er bare ingen plan for udfasning af afbrænding af biomasse. Det mener vi, at der bør være, så afbrænding af biomasse kan være helt udfaset i 2040. Det er fuldstændig nødvendigt, at vi ikke forsætter med at brænde så meget træ af, hvis vi skal nå de internationale klimamål, som Danmark har forpligtiget sig til gennem paris-aftalen, siger Maria Reumert Gjerding.

Ifølge fremskrivninger fra EU-kommissionen vil optag og lager af CO2 i bl.a. de europæiske skove næsten halveres frem mod 2050. Samtidig viser tal fra forbrændingsindustrien, at efterspørgslen på træpiller er mere end tredoblet siden 2016.

- Der bliver netop nu bygget rigtig mange værker til afbrænding af biomasse, som først vil være udtjente om 25-40 år, og de vil blokere for overgangen til rigtigt vedvarende energi som sol og vind. Det problem savner vi en håndtering af i regeringens udspil, siger Maria Reumert Gjerding.

Mere el uden el-biler?

Danmarks Naturfredningsforening er enige i, at grøn strøm er en essentiel del af fremtidens energisystem. Derfor er det også mærkeligt, at regeringen vil booste forbruget af den grønne strøm ved at sænke afgifterne, men samtidig har valgt en politik, der stort set har stoppet salget af el-biler i Danmark. Elbiler, der ellers ville kunne bruge den grønne strøm.

- Transportsektoren hænger i fremtiden uløseligt sammen med elsektoren, og det er derfor mærkeligt, at man overser de muligheder flere elbiler giver i det nye udspil. Der burde være midler til også at prioritere en indsats her. Sidste år lempede man skatten for olieindustrien med 16,3 mia., så måske der også burde være lidt midler til at prioritere el-biler, siger Maria Reumert Gjerding.

Omkring 30 procent af de danske CO2-udledninger udledninger stammer fra transport.

Du kan læse udspillet fra regeringen på klimaministeriets hjemmeside.

alt
Lasse Jesper Bering Pedersen (orlov)
Klima- og energipolitisk seniorrådgiver