Naturen er presset som aldrig før, og flere end 1.800 arter af dyr og planter er i fare for at uddø alene i Danmark. Men selvom det efterhånden er almindeligt anerkendt, at biodiversitetskrisen er mindst lige så alvorlig som klimakrisen, har den endnu ikke mødt samme grad af folkelig mobilisering – heller ikke blandt unge.

Det vil Danmarks Naturfredningsforening nu lave om på med støtte fra Tuborgfondet.

Tuborgfondet har netop bevilliget 4,9 mio kr. over tre år til et nyt projekt, der skal engagere unge i biodiversitetskrisen. Med projektet vil Danmarks Naturfredningsforening skabe et fællesskab for 18-30-årige og tilbyde dem viden, kompetencer og ikke mindst en stærk platform til at opnå politisk indflydelse på natur- og biodiversitetsområdet og til at handle praktisk på krisen.

– Vi står midt i en biodiversitetskrise og mister arter i et hurtigere tempo end nogensinde før. Det er derfor utroligt vigtigt, at vi får samlet og understøttet de mange unge, der brænder for at vende udviklingen og gøre en konkret forskel for naturen og biodiversiteten. Med bevillingen fra Tuborgfondet kan vi nu komme i gang med den opgave, og det glæder vi os utroligt meget til, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Også hos Tuborgfondet ser man frem til at engagere endnu flere unge i særligt biodiversitetskrisen.

– Vi støtter allerede en række unge-klimaprojekter, men biodiversitetskrisen har for længe været den glemte miljøkrise. Det vil vi bidrage til at lave om på med den denne bevilling. Danmarks Naturfredningsforening er en vigtig organisation på miljøområdet i Danmark. Derfor er det også vigtigt, at unge får en stemme i organisationen – det er trods alt unge, der skal leve i, med og af fremtidens natur, siger Peter Giacomello, sekretariatschef i Tuborgfondet.

"Tuborgfondet styrker unges muligheder for at realisere deres drømme og idéer sammen med andre unge og få indflydelse på fremtidens bæredygtige samfund. Fondet skaber rum for grønne ideer, for vi har brug for næste generation for at accelerere den grønne omstilling. Derfor støtter vi aktiviteter, hvor unge i fællesskab fremmer bæredygtige værdier og skaber grøn innovation, iværksætteri og handlekraft."

Udgangspunkt for en ny bevægelse

I første omgang skal der opbygges et fællesskab med en kerne af unge frivillige. Gennem et særligt læringsforløb vil de blive klædt på til at engagere sig praktisk og demokratisk i biodiversitetskrisen.

Forløbet tæller blandt andet kurser og aktiviteter, der skal styrke deres naturfaglige viden og kendskab til naturen. Samtidig skal kurser i kommunikation, kampagnearbejde og politisk interessevaretagelse skærpe deres politiske handlekraft og gøre dem i stand til at påvirke naturpolitikken både lokalt og nationalt.

Med tiden skal de unge selv drive og videreudvikle projektet, stable aktiviteter på benene og ikke mindst mobilisere endnu flere unge.

– Unge har en enormt vigtig stemme, når det kommer til klimaet, og det er imponerende at se, hvordan de i stærke fællesskaber er lykkedes med at præge den politiske dagsorden og skubbe på for konkret klimahandling. Men vi må ikke glemme, at vi også står midt i en alvorlig biodiversitetskrise, og vi ønsker derfor at give de unge de bedst mulige forudsætninger for også gøre en forskel for naturen og biodiversiteten. Vi drømmer om, at projektet på sigt kan sætte gang i en ny bevægelse for biodiversitet og give de unge en uomgængelig stemme i naturdebatten, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening satser desuden på, at de unge frivillige også kommer til at indgå i et frugtbart samarbejde med foreningens eksisterende frivillige.

Projektet forventes at blive skudt i gang til sommer. Foruden bevillingen fra Tuborgfondet finansieres projektet med 3,3 mio. kr. fra Danmarks Naturfredningsforening.

alt
Mikkel Havelund
Organisationschef
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 07