Har du hørt om violetrandet ildfugl, isblåfugl eller okkergul pletvinge? Hvis du svarer nej, er det ikke så mærkeligt, for Danmarks sommerfugle bliver stadig færre og forsvinder alarmerende hurtigt. Alene i løbet af de seneste år har vi mistet 12 forskellige arter.

Derfor jagter Danmarks Naturfredsforening i samarbejde med virksomheden A. Vogel nu de bedste sommerfugleprojekter ude blandt landets kommuner.

De to bedste projekter kan hver se frem til 100.000 kroner, som skal gøre konkret nytte for én eller flere af de 32 dagsommerfuglearter, der lige nu er listet som truede herhjemme.

- De seneste år har vi mistet 12 sommerfuglearter herhjemme, og det er 12 sommerfuglearter for meget. Der er brug for målrettede, lokale tiltag og brede samarbejder for at forhindre, at flere af vores trængte sommerfugle uddør, og det er præcis hvad dette samarbejde handler om. Vi vil gerne præmiere de kommuner, der ønsker at arbejde for at stoppe tabet af biodiversitet, og her er truede dagsommerfugle et godt sted at starte, siger Simon Leed Krøs, der er projektleder i Danmarks Naturfredningsforening.

Desuden hjælper det samtidig mange andre insektarter, når man gør en aktiv indsats for sommerfuglene.

Vi skal passe på naturen

For at finde de allerbedste projekter har Danmarks Naturfredningsforening skudt en konkurrence i gang blandt alle landets kommuner. Samtidig opfordrer foreningen borgere til at inspirere kommunen med ideer til, hvor der er områder med trængte sommerfugle, der behøver hjælp.

Projektleder Simon Leed Krøs håber, at konkurrencen vil gøre kommunerne opmærksomme på, at de uden de helt store armbevægelser faktisk kan forhindre sommerfuglearter i helt at forsvinde.

Det håb deler direktøren i A. Vogel (Bioforce), som er virksomheden bag sponsorpræmien til Danmarks truede sommerfugle.

Danmark har 32 truede dagsommerfugle

Den danske Rødliste er en opgørelse over danske plante- og dyrearter, hvor der er foretaget en vurdering af artens risiko for at uddø.

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 77 dagsommerfuglearter: 11 er forsvundet og 32 er truede eller sårbare.

Du kan se alle 32 arter her

Object reference not set to an instance of an object.

- Det er en kerneværdi hos A.Vogel, at vi skal passe på naturen. Uden sommerfuglene ingen planter og dermed ingen kosttilskud. I Danmark er antallet af sommerfugle på drastisk tilbagegang, og derfor er det naturligt for os sammen med Danmarks Naturfredningsforening at gå ind i arbejdet for bevarelsen af de danske sommerfuglearter, siger Preben Christensen.

Lokal redningsaktion blev nøglen til succes

Flere steder i landet har kommuner allerede haft succes med at redde bestande af sommerfugle fra helt at forsvinde. Blandt andet i Ikast-Brande Kommune, hvor deres plejeindsats for den truede brun pletvinge gav pote.

- Vi er så glade, at vi næsten ikke kan få armene ned. Vi vil fortsætte det gode plejearbejde med at lysne i egekrattet og udvide brun pletvinges fourageringsområder på bakkeøen. Vi har nået vores mål med at stoppe tilbagegangen og fremme populationen, siger biolog Lene Kolind Vilstrup fra Ikast-Brande Kommune.

Det er netop erfaringerne fra sommerfugleprojekter som det i Ikast-Brande Kommune, Danmarks naturfredningsforening og A. Vogel håber, at andre kommuner vil lade sig inspirere af og ansøge projektpuljen.

Kommuner kan deltage i konkurrencen ved at indsende deres projektforslag inden 30.marts 2018, og de to vinderprojekter vil blive offentliggjort på Naturmødet i Hirtshals i maj måned.