Indtil videre har landbruget været omdrejningspunkt for klimadebatten i valgkampen. Og med rette. Landbruget står for en tredjedel af Danmarks samlede drivhusgasudledninger og den andel er i kraftig vækst frem mod 2030, hvor landbrugssektoren ifølge regeringens fremskrivning vil stå for knap halvdelen af vores udledninger.

Landbruget mangler at reducere mindst 5 mio. tons CO2e i forhold til landbrugsaftalen, og det kan en ambitiøs afgift realisere, suppleret af fokuseret støtte og udvikling af fremtidens klimavenlige fødevarer.

En CO2e-afgift er uden sammenligning det mest omkostningseffektive værktøj i klimaværktøjskassen, og det er altafgørende i forhold til at nå klimalovens mål. Vi har fået en aftale for industrien, men det er nødvendigt, at prisen for at udlede CO2 og dermed skade klimaet, kommer til at omfatte alle sektorer og alle drivhusgasser.

Analyser fra blandt andre CEPOS, Det Økonomiske Råd, CONCITO og Kraka peger på, at hvis landbruget friholdes fra en CO2e-afgift, så vil den pris som resten af samfundet skal betale for at udlede CO2 blive væsentligt højere. Det vil betyde tab af konkurrenceevne for danske virksomheder og deres medarbejdere.

Samtidig vil en afgift medvirke til at fremme en omlægning til et mere bæredygtigt landbrugog bidrage til, at vi også fremover kan have solid beskæftigelse og eksport i landbruget.

Størstedelen af samfundet er i fuld gang med den grønne omstilling, men landbrugets bidrag halter efter. Derfor bør målet være, at CO2e-afgiften også bliver et omdrejningspunkt for den grønne omstilling i landbruget.

Maria Reumert Gjerding, Præsident i Danmarks Naturfredningsforening:

”En CO2e-afgift på landbruget er ubetinget den billigste og mest effektive måde at nå de danske klimamål på. Hvis politikerne freder landbruget, vil det koste samfundet og alle andre brancher milliarder ekstra i årlige omkostninger. Det er godt, at vi har debatten nu, men vi nødt til at handle på det umiddelbart efter valget.”

Otto Brøns-Petersen, analysechef i Cepos:

”Prisen på drivhusgas er det suverænt mest omkostningseffektive instrument til grøn omstilling. Det gælder også landbruget. Fordi der er stor usikkerhed om især landbrugets reduktionspotentiale, er en afgift meget bedre end et fast reduktionsmål, som kan blive dyrt og svært at nå. Afgiftsvejen er også i landbrugets interesse.”

Ulrik Beck, cheføkonom i Kraka:

”En CO2e-afgift er den billigste måde for samfundet at reducere drivhusgasser på. En afgift vil understøtte landbrugets grønne omstilling, ikke mindst ved at give en tilskyndelse til at udvikle nye, grønne teknologier. Og man kan godt designe en afgift der sikrer, at de eksisterende landmænd ikke bliver unødigt hårdt ramt på deres privatøkonomi.”

Organisationerne bag kravet om en klimaafgift på landbrug:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Rådet for Grøn Omstilling
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Oxfam IBIS
 • Verdens Skove
 • Vedvarende Energi
 • Dansk Vegetarisk Forening
 • Dyrenes beskyttelse
 • DOF BirdLife
 • IDA - Ingeniørforeningen i Danmark
 • CONCITO
 • Kraka
 • CEPOS
 • Dansk Magisterforening
alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 26 81 62 28