Det er en ægte naturperle, der nu for alvor bringes tilbage til sin oprindelige stand.

Gadevang Mose, der ligger i Nordsjælland, får nemlig tiltrængt hjælp af naturplejekvæg, der fremover skal afgræsse området.

Gadevang Mose overdrages samtidig fra Danmarks Naturfond til Naturstyrelsen, men det er stadigt frivillige kræfter fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød, der skal hjælpe med at pleje det omkring 6 hektar store moseområde.

- Vi har længe arbejdet for at få naturgenoprettet den smukke og enestående natur i mosen, og vi er rigtigt glade og forventningsfulde over, at det nu er lykkes, siger Søren Mark Jensen fra Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød.

Mere natur

Danmarks Naturfredningsforening kæmper hver dag for meget mere natur i Danmark.

Hjælp os med at gøre Danmark grønnere.

Mosen har en fin tørvemosenatur og blandt andet findes den fine lille grøn busksommerfugl.

Gadevang Mose ligger klemt inde mellem bebyggelse, men er bevaret fordi, den blev fredet i 1951. Truslen mod det fine naturområde er tilgroning af birk, rødel og fyr, som store græssere nu altså skal holde i bund.

Naturstyrelsen har hjulpet dyrene ved først at rydde mosen for opvækst af træer og buske, og sat nye hegn, så området igen kan blive græsset og blotlægge kragefod, kæruld og kødædende soldug.

Som del af projektet er græsningsarealet udvidet ind i skoven og det giver flere tørre arealer, gammel skov og læ til de græssende dyr, og det tilføjer endnu mere biodiversitet til området.

Naturgenopretningen er kommet i stand efter et godt samarbejde mellem Naturstyrelsen og Hillerød Kommune og ikke mindst med økonomisk støtte fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Men frivillige kræfter fra lokale borgere og den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening skal altså fremover hjælpe Naturstyrelsen i Gadevang Mose.

- Vi er altid klar til at give naturen en hånd. Belønningen kommer i form af flere sortspætter, nattergale og et mylder af vilde blomster og sommerfugle, når man besøger området i fremtiden. Bedre bliver det ikke, lyder det fra Søren Mark Jensen.

Han var allerede i april i år var afsted med et hold frivillige naturplejere i mosen.

Fremover kan besøgende således ikke alene glæde sig over områdets rige biodiversitet, men også over bedre adgangsforhold med blandt andet nye klaplåger, broer og boardwalks.

Hjælp os med at kæmpe for mere natur