Nu vil regeringens støttepartier SF, Enhedslisten og Radikale Venstre stoppe produktion af biomasse ved at gøre det dyrere at bygge de kraftvarmeværker, hvor biomassen bliver produceret. Samtidig melder klimaminister Dan Jørgensen ud, at han er åben for at se på, om der skal afgifter på produktion af biomasse.

Tidligere har Dan Jørgensen sagt, at han også vil stramme loven, så man kan sikre, at træ til biomasse er bæredygtigt.

Den politiske udmelding kommer, efter TV2 Nyhederne i sidste uge kunne vise billeder af skibet IDC Pearl, der var ved at lægge til ved Amagerværket i København, for at læsse 32.117 tons træflis af fra Brasilien. Træflis der skal brændes i København som vedvarende energi til 600.000 Københavnske fjernvarmekunder.

TV2 kunne afsløre, hvordan produktionen af biomasse til københavnerne er med til at skade biodiversiteten i de områder i Brasilien, hvor den blev produceret. Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR), som importerer træet, hævder til deres forsvar, at træet er certificeret som bæredygtigt. Men TV2 kunne ligeledes afsløre store problemer med troværdigheden af de certificeringsordninger, som skal sikre, at træet er bæredygtigt.

Klimaminister er rystet

Klimaminister Dan Jørgensen var torsdag i TV2 nyhederne og kommentere på afsløringerne. Han fortalte, at han var rystet, og at der nu skal andre boller på suppen i forhold til biomasse.

Det handler både om at stile lovkrav om, at det biomasse der brændes af i Danmark er bæredygtigt, og ligeledes skal certificeringerne reguleres ved lov. I Danmark er det nemlig ikke et lovkrav, at biomassen skal være bæredygtig – det er i stedet baseret på frivillige brancheaftaler.

- Det har vist sig ikke at være nok, og derfor bliver vi nødt til at tage lovgivning i brug. Dertil kommer, at de certificeringsordninger, som man så læner sig op af internationalt, at de jo helt tydeligvis også har fejl og mangler. Der tror jeg, vi skal ind og se på, om man kan gøre mere for at få en tredje parts verificering af de her systemer. Jeg tror også, at man må se på, om man kan kompensere for nogle af de fejl og mangler med lovgivning i Danmark. Under alle omstændigheder er det klart, den måde det fungerer på i dag, det kan vi ikke leve med, sagde ministeren til TV2 nyhederne torsdag kl. 21.30.

Han vil nu bringe certificeringer af biomasse med til forhandlingsbordet, når regeringen skal forhandle sin klimahandlingsplan på plads i foråret. Samtidig melder han også ud, at han er åben for at lægge afgifter på produktion af biomasse, så det ikke længere kan betale sig at producere.

Danmarks Naturfredningsforening roser melding

Ministerens melding får ros af præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding:

- Vi er meget positive over, at ministeren tager det alvorligt. Det skal være lovbestemt, at biomassen skal komme fra bæredygtigt skovbrug, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun understreger, at det er afgørende, at der nu kommer lovgivning om certificeringen af det træ, som bliver brugt. De danske kraftværkerne er nemlig bundet i mange år frem i tiden til at fyre med biomasse. Derfor er der nødt til at være et system, som sikrer, at træet er bæredygtigt.

- Der skal stilles håndfaste krav til alt det træ, der brændes af. Det betyder også, at der fra politisk hold skal sorteres lande fra, som vi ved har problemer med at håndtere certificeringskravene optimalt, siger Maria Reumert Gjerding.

Det er dog utrolig vigtigt, at den kommende klimaplan samtidig indeholder en plan for udfasning af biomasse til energiproduktion. Der findes nemlig allerede i dag teknologier som varmepumper, hvor man kan producere el og varme fra ægte vedvarende energikilder som vind, sol og geotermi.

- Vi ser biomasse som en overgangsteknologi. Derfor bør regeringens kommende klimahandlingsplan også rumme planer for, hvordan det helt kan udfases, siger Maria Reumert Gjerding.

Fakta: Problemer omkring certificering

  • En fjerdedel af Danmarks vedvarende energi kommer fra træ, som vi importerer fra udlandet og brænder af.
  • Det er certificeringsordningerne og i særlig grad 'Sustainable Biomass Program (SBP)', som står for kontrollen af, at det importerede træ rent faktisk er bæredygtigt og klimavenligt.
  • HOFOR henviser til SBP-certificeringen, som det ”centrale redskab” for at sikre sig, at biomassen er bæredygtig.
  • På SBP's hjemmeside kan man finde en rapport, der konkluderer, at biomasse fra virksomheden Amcel, der sælger til HOFOR, er bæredygtig. I rapporten fremgår det, at SBP-kontrollanterne har kontaktet ”alle identificerede interessenter”, men at ingen af dem ”havde nogle kommentarer”.
  • Men TV2 har været i Brasilien og talt med flere lokale interessenter, som ikke er blevet kontaktet. Læs hele historien på TV2s side.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28