Bedre biodiversitet i skovene har været hovedelementet i den naturpakke, som den tidligere V-regering og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vedtog sidste år.

Her indgik kortlægning af særlig værdifuld skov – både i offentlige og private skove – for bedre at kunne styrke biodiversiteten i skovene. Men den private del bliver nu droppet, oplyste Miljø- og Fødevareministeriet sent i går.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at det er den helt forkerte vej at gå.

- Man vil gerne styrke biodiversiteten, men man vil ikke vide, hvor den mest værdifulde natur for truede arter findes. Det er en rigtig skidt nyhed for naturen, at man nu stopper op, før man overhovedet er kommet i gang, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

70 pct. af skovene er private

Selvom regeringen nu altså vil gå videre med indsatsen i de offentlige skove, så er de private skove afgørende for at skabe bedre muligheder for truede arter i Danmark.

De private skove udgør 70 procent af al skov i Danmark og indeholder af historiske grunde de fleste levesteder for truede arter. Det er grundigt dokumenteret af Københavns Universitet.

- De private skovejere kan allerede i dag få økonomisk støtte til at styrke biodiversiteten. Men det siger jo sig selv, at man får mest natur for pengene, hvis man kan målrette støtteordningerne. Derfor kan vi kun ryste på hovedet af denne beslutning, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Lyn fra en klar himmel

Danmarks Naturfredningsforening sidder med i Skovrådet, der er et organ nedsat af regeringen, som skal bidrage med viden og vejlede ministeren, når det handler om skov.

Selvom rådet har arbejdet med indsatsen i de private skove, så kom beskeden om, at ministeren dropper indsatsen, som lyn fra en klar himmel.

- Vi så det også med Vildtforvaltningsrådet, hvor ministeren valgte at gå stik imod anbefalinger om nye jagttider. Regeringen kan selvfølgelig gøre, hvad den vil, men det virker mærkeligt at bede organisationer og foreninger om at bruge mange ressourcer på at engagere sig i noget, når man så er komplet ligeglad med den viden og de råd, som de kommer med, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28