Der var lagt op til den store debat i folketingssalen tirsdag aften, da borgerforslaget om en dansk klimalov skulle behandles.

Bag forslaget stod 11 organisationer – heriblandt Danmarks Naturfredningsforening – som var gået sammen for at presse politikerne på Christiansborg til at gennemføre en ny ambitiøs klimalov, der vil forpligte Danmark til løbende at levere de nødvendige CO2-reduktioner.

Men selvom regeringen på mange stræk er åben over for mange af elementerne i organisationernes forslag, afviste klima- og energiminister, Lars Christian Lilleholt (V), dog at støtte forslaget. Regeringen har desuden afvist at forsøge at lande en politisk aftale om en klimalov på denne side af det kommende valg.

Naturpræsident ærgrer sig over manglende vilje

Afvisningen vækker skuffelse hos Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

– Det virker desværre som om, at regeringen ikke fuldt ud har forstået situationens alvor. Vi står over for en kolossal klimaudfordring og har få år til at handle, hvis vi skal nå det. Nu har vi ventet i snart fire år på, at regeringen vil handle bare for at få os til at leve op til Parisaftalen. Men de skubber hele tiden udfordringerne foran sig, og afviser at påtage sig det politiske ansvar.

Regeringen sylter klimaindsatsen

Før jul annoncerede regeringen, at den ikke længere ville lave en samlet klimaplan for omstillingen af transport og landbrugssektoren.

I den forbindelse blev forhandlingerne om en række af de mest nødvendige klimareducerende virkemidler udskudt til efter valget. Det gælder for eksempel omstillingen af bilparken til el- og hybridbiler.

Det er den samme historie med klimaloven, mener Maria Gjerding:

– Fremtidens generationer vil dømme os hårdt, hvis vores folkevalgte ikke tager hånd om klimaudfordringen. Regeringen har desværre valgt at skyde de nødvendige klimatiltag til hjørne og parkeret initiativerne i langsomt arbejdende kommissioner. Det findes ingen lette løsninger, men vi ved jo allerede i dag, hvad der skal til for sikre den nødvendige reduktion af klimagasser.

Konservative ønsker højere ambitioner

Men selvom regeringen afviser borgerforslaget, kommer der nu støtte fra en mere uventet kant.

De Konservative præsenterede torsdag et langt mere ambitiøst klimaudspil, som på de fleste stræk flugter med borgerforslaget. Og det betyder, at der nu – i princippet – står mere end 90 mandater bag en politisk realisering af borgerforslaget.

Det presser de øvrige regeringspartier til at handle nu, mener Maria Reumert Gjerding:

– Jeg håber selvfølgelig, at regeringen tager bestik af, at der nu er et flertal for en mere ambitiøs klimapolitik. Men uanset hvad, så viser De Konservatives udspil jo rigtigt godt, at hvis flertallet skifter efter et valg, får vi en ambitiøs klimalov, som vil få politisk opbakning over midten i dansk politik. Og det er selvfølgelig meget positivt fra vores stol.

Et af forslagene i De Konservatives udspil er inspireret af Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevares fælles udspil ”Fælles løsninger”, fortæller Mette Abildgaard på Twitter.

De Konservative er indtil det forestående valg forpligtet af regeringssamarbejdet, og vil derfor blive nødt til at stemme sammen med resten af regeringen.

Borgerforslaget slog rekord

  • På rekordtid har 50.000 danskere været inde for at skrive under på borgerforslaget om en ny dansk klimalov.
  • Klimaloven skal forpligte Danmark til at sætte nationale klimamål, som lever op til Paris-aftalen.
  • I skrivende stund har forslaget fået støtte fra 66.429 danskere.