Ruslands invasion af Ukraine har øget efterspørgslen efter fossil gas, og derfor har den norske oliegigant BlueNord spurgt den danske regering om lov til at gå på gasjagt i Nordsøen.

Derfor har regeringen nu åbnet for, hvad de selv kalder for et såkaldt ”miniudbud” på ny gasjagt i Nordsøen.

Danmarks Naturfredningsforening har netop indsendt høringssvar til udbuddet af yderligere gasudvindingsrettigheder i Nordsøen, og klima- og energipolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Lasse Jesper Pedersen påpeger, at udbuddet strider imod de klimaforpligtigelser, som Danmark har både nationalt og internationalt.

- Regeringens fossilgas-planer er et klokkeklart brud med de danske klimaforpligtigelser. Fx har det Internationale Energiagentur (IEA) for nyligt har fremhævet, at der ikke er plads til nye fossilprojekter, hvis vi skal holde den globale opvarmning under 1,5 grader i tråd med Parisaftalen, som Danmark altså har underskrevet, siger han.

Hæmmer den grønne omstilliing

Han understreger, at ny teknologi som fjernvarme og varmepumper allerede nu er parat til at afløse fossilgas. Samtidig skriger VE-branchen på arbejdskraft, og meget af den arbejdskraft der skal bruges, overlapper med den der bruges til fx at bygge boreplatforme:

Derfor er det en helt forkert vej at gå, at regeringen nu vil skrue op for det fossile gas:

- Vi har brug for arbejdskraft til den grønne omstilling, og derfor at det ikke hensigtsmæssigt at skrue op for gasudvinding, som også vil kræve noget af den samme arbejdskraft. Regeringen er nødt til at prioritere den grønne omstilling, hvis vi skal nå vores klimamål, siger Lasse Jesper Pedersen.

Svækker fortællingen om Danmark som grønt foregangsland

Imens regeringen nationalt åbner op for ny gasjagt, så spiller Danmark modsat i udlandet en stor rolle i en stor international koalition for udfasning af olie og gas (beyond oil and gas alliance), som den tidligere danske klimaminster Dan Jørgensen nu står i spidsen for:

- Det hænger mildest talt ikke sammen, når regeringen med den ene hånd gerne vil rejse rundt i verden og forsøge at få andre lande til at udfase olie og gas, imens man så med den anden hånd nu vil åbne for udvinding af mere gas i Nordsøen. Regeringen forsøger at skabe en fortælling om Danmark som grønt foregangsland, men der kan man vidst roligt sige, at det her trækker voldsomt i den forkerte retning, siger Lasse Jesper Pedersen.

Den danske gasjagt har også tidligere modtaget kritik fra regeringens egen rådgiver klimarådet:

- Det er ærgerligt, at vi foretager den kovending på vejen ned ad den grønne sti, som vi har i Danmark. Også fordi det sender nogle forkerte signaler. Ikke bare til danskerne, men også til de udlændinge, som vi skulle inspirere, har formand for Klimarådet Peter Møllgaard tidligere udtalt til DR i en artikel.

Du kan læse høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening her: Høringssvar vedrørende miljøkonsekvensrapporten for udbygning og drift af Hejre-feltet.

alt
Lasse Jesper Bering Pedersen (orlov)
Klima- og energipolitisk seniorrådgiver