Der er gode fortællinger i enggræshoppen og de øvrige omkring 32.000 arter fra vores natur, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Vi elsker at se Bonderøven høste økologisk rug eller Søren Ryge sprænge en bambus i luften, og vi nyder de flotte landskaber og naturscener i programmer som Nak & Æd og Danmarks Kyster.

Men sådan rigtig folkeoplysning om naturen – om strithårsbier, bombarderbiller og korttået træløber er det ikke, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Fuglen i træet og fisken i bækken

- Historien om den danske natur – om fuglene, frøerne, billerne, om træerne og skovene, om økosystemerne, vandløbene eller livet i stendiget og den lille plet forenden af marken. Den historie mangler i den grad at blive fortalt og jeg er sikker på, at får vi først fortalt danskerne om vores natur, så bliver ønsket om at benytte og beskytte den endnu større end i dag, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Til trods for, at tabet af biodiversitet måles i samme skala som klimaforandringerne, ved danskerne ikke meget om biodiversitet, viser flere undersøgelser fra EU’s Eurobarometer, der også viser, at borgerne senest i 2016 efterlyser folkeoplysning om emnet.

Naturen i kassen

- Vi har kontakt til både produktionsselskab såvel som DR omkring programmer om vores dejlige natur og nu håber vi, at rigtigt mange henvendelser fra seer fra hele landet for alvor får kameraerne til at snurre i den fantastiske natur, der ligger lige udenfor vores egen dør, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

DR spørger blandt andet: Hvilket dansk medieindhold vil du have mere eller mindre af – nyheder, dokumentar, kulturstof, børneindhold, satire, dramaserier, sport, underholdning eller noget helt andet?

Hvis du vil svare så læs mere på https://antennerneude.dk/

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

Vi ved ikke rigtig hvad biodiversitet er

Danskerne opfatter, i følge EUbarometeret, biodiversitet som noget, der primært skal passes på i udlandet.

Blot 34 procent af danskerne anser det for meget alvorligt eller forholdsvist alvorlig at der er nedgang eller mulig udryddelse af dyre- og plantearter, habitatområder og økosystemer lokalt, der de bor.

Men hele 92 procent anser det for meget alvorligt eller forholdsvist alvorlig at der er nedgang eller mulig udryddelse af dyre- og plantearter, habitatområder og økosystemer globalt.

Det står i skærende kontrast til det faktum, at vi også i Danmark mister biodiversitet og hver fjerde undersøgte art vurderes truet i større eller mindre grad. Heldigvis siger hele 99 procent af danskerne, at de fuldstændigt eller tilbøjelige til at være enige i, at vi har et ansvar for at passe på naturen. Læs hele EUbarometeret her

Flere ministre har forsøgt sig med at lave folkeoplysning om biodiversitet. I 2011 lancerede daværende miljøminister Karen Ellemann siden www.kærenatur.dk for at gøre biodiversitet til en folkesag, som der står. Siden er for længst lukket ned.

Den manglende viden om biodiversitet kan være en medvirkende årsag til, at skiftende regeringer slipper af sted med at gennemføre lovgivning, der øger tabet af biodiversitet, mener DN.

Læs om biodiversitet her