Regeringen er, ifølge regeringen selv, den grønneste nogensinde. Og for en uge siden lovede finansminister Kristian Jensen, at Finansministeriet skal spille en større rolle for, at Danmark kan nå Parisaftalens mål om at reducere mængden af klimagasser betydeligt.

Det har fået en grøn alliance af NGO’er og borgerinitiativet ’Så er det nu’ til at tage finansministeren på ordet. De vil med en underskriftindsamling presse ham til at indarbejde bæredygtighed direkte i Finansministeriets formålsparagraf inden folketingsvalget udskrives.

- Grønne ord gør det ikke alene. Hvis politikerne for alvor mener det de siger, bliver de nødt til også at forpligte sig og handle. Vi kommer aldrig i mål med den grønne omstilling, hvis Finansministeriet og hele embedsværket ikke bliver en drivende kraft, for at vi kan nå Parisaftalens mål. Hvis Kristian Jensen mener det, han faktisk siger, må han også sætte handling bag ordene og forpligte Finansministeriet til at levere på bæredygtighedsmålene, fortæller Rune Baastrup fra borgerinitiativtaget ´Så er det nu´.

Skriv under for et grønt Finansministerium her

Minikampagnen blev indledt i et åbent brev til Finansministeren af den tidligere embedsmand i Finansministeriet, Asger Narud i Politiken. Her opfordres ministeren til selv at udvise lederskab og indarbejde bæredygtighedsmål direkte i Finansministeriets arbejde. Asger Narud skriver blandt andet:

- Jeg arbejdede som embedsmand i Finansministeriet i perioden 2016-2018. Efter 2,5 år sagde jeg dog mit job op, fordi jeg oplevede et tomrum i organisationen, hvor klima og bæredygtighed ikke var noget, man kunne tale om. Jeg kunne høre ministeren holde taler om bæredygtighed, men det manifesterede sig ikke rigtigt ned i driften.

Tidligere ministre: Finansministeriet blokerer for den grønne omstilling

Kritikken fra Asger Narud er ikke ny. Finansministeriet er ofte blevet kritiseret for direkte at modarbejde den grønne omstilling. En række tidligere klima- og miljøministre rettede bl.a. i sommers en hård kritik af Finansministeriet i Information.

- Nogle gange fornemmede jeg, at der var en opfattelse i Finansministeriet af, at man lige så godt kunne hælde penge i kloakken som at satse på grøn omstilling, fortalte Martin Lidegaard, der var klima- og energiminister for De Radikale fra 2011 til 2014. Han blev bakket op af tidligere grønne ministre Connie Hedegaard, Ida Auken og Kirsten Brosbøl.

Blandt de grønne organisationer, som står bag minikampagnen er Danmarks Naturfredningsforening. Og her deler man Asgar Naruds og de tidligere grønne ministres frustrationer over Finansministeriet:

- Vi kommer aldrig igennem med den grønne omstilling, hvis Finansministeriet ikke påtager sig et langt større ansvar. Vi bliver nødt til at integrere klima i alle politikområder – og have klimaet helt ind i regeringens politiske og økonomiske maskinrum. Min klare oplevelse har været, at Finansministeriet har været en modspiller til den grønne omstilling med deres enøjede fokus på arbejdsudbud, vækst og produktivitet. Hvis regeringen mener det de siger, må de også forpligte deres vigtigste økonomiske ministerium til at være en grøn medspiller, siger præsident Maria Reumert Gjerding.

Initiativ håber på støtte fra folketingets partier

Kampagnen retter sig i første omgang direkte mod finansminister Kristian Jensen, men initiativet håber, at Folketingets øvrige partier vil gå ind i debatten. Tidligere har en række partier foreslået at oprette et grønt superministerium, som kan danne modvægt til finansministeriet. Men hos ´Så er det nu´ vil et grønt superministerium ikke løse udfordringen alene:

- Vi kan ikke komme igennem med den nødvendige grønne omstilling, hvis Finansministeriet ikke forpligtes på at være en medspiller. Og når vi lytter på de grønne toner fra Folketingets partier burde de dele vores ambition om at gøre finansministeriet grønt, siger Rune Baastrup.

Kampagnen drives af borgerinitiativet ´Så er det nu´, som støttes af en lang række grønne organisationer bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Mellemfolkeligt Samvirke.

I skrivende stund har mere end 1500 allerede skrevet under.

Underskrifterne vil blive overrakt til Kristian Jensen inden udgangen af april.

Grøn alliance vil ændre Finansministeriets formålsparagraf

Finansministeriet er regeringens mest magtfulde ministerium og ledes ud fra ministeriets formålsparagraf.

I dag lyder missionen:

”Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor”.

Minikampagnen vil ændre missionen, så bæredygtighed skrives tydeligt ind og forpligter embedsværket til at understøtte den grønne omstilling:

”Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker bæredygtig udvikling og produktivitet samt sikrer effektivisering og bæredygtig omstilling af den offentlige sektor”.