Natur er virkelig noget, der kan få politikerne og borgerne i Struer Kommune op af stolen. I hvert fald har der været stor debat om kommunens naturkapital, der er bundskraber på listen over hvor god naturen er som levested for en mangfoldighed af arter i de forskellige kommuner.

Her får Struer blot 11 point, mens kommuner som Læsø og Fanø topper listen med henholdsvis 78 og 80 point.

Kommunerne placerer sig forskelligt, afhængigt af hvor meget natur der er i kommunen i forhold til marker, og hvor høj naturværdi de forskellige arealtyper har.

Enge, heder, søer, skove osv. trækker generelt op, mens marker trækker ned, fordi kun få arter og i princippet ingen truede arter bruger marker som levested.

100 fremmødte til borgermødet

Stor debat var der også torsdag aften, hvor Struer Kommune sammen med DN’s lokale afdeling havde indkaldt til borgermøde om sagen. Omkring 100 borgere mødte op og spørgelysten var stor.

Med til mødet var præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen, Struers borgmester Mads Jakobsen og Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet, der er en af forskerne bag den nye undersøgelse.

Medarbejder i DN, Nora Skjernaa Hansen, fortalte om baggrunden for naturkapital-sammenligningen og det overordnede projekt Biodiversitet Nu.

Diskussion af kommunens naturkapital

Der var generelt en lettelse blandt de fremmødte, da det blev helt klart, at der ikke var målt på landskabelig skønhed – for Struer er jo landets smukkeste kommune ifølge borgerne.

Derimod er der målt på, hvor godt forskellige arter af dyr, planter og andre organismer kan trives i Struer, og her kniber det noget, blandt andet fordi markerne optager omkring 74 procent af pladsen.

Det kom til en livlig men konstruktiv diskussion, om hvorvidt nogle marginale jorder – fx. våde, tørre eller skrånende jorde kunne tages ud af drift for at supplere det naturareal, kommunen allerede har.

Det gav i manges ører god mening. Kommunens biolog, Tina Pedersen, forklarede, hvad kommunen allerede laver af god naturpleje sammen med lodsejerne, og borgmesteren tog lydhørt imod de velmente råd fra Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet, om hvordan biodiversiteten og naturkapitalen kan øges i kommunen.

Vandretur i lokalområdet

Inden møde var de tre på vandretur rundt i den lokale natur sammen med hele kommunens Teknik- og miljøudvalg og bestyrelsen for DN-Struer.

Ella Maria Bisschop-Larsen var også i TV Avisen fra Struer.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28