Den danske myndigheds plan om at fjerne beskyttelsen i Kattegat får en kold skulder fra Sverige. En ny svensk rapport konkluderer nemlig, at størstedelen af fredningen skal opretholdes.

Det går stik imod fødevare- og miljøministerens ønske om at ophæve fredningen, og hermed give fiskerne lov til at fiske igen.

Danmarks Naturfredningsforening er forundrede over Esben Lunde Larsens udtalelser, og mener som udgangspunkt at området bør bevares, og som minimum at der fiskes skånsomt, hvis fredningen fjernes.

Sverige tænker mere på naturen end Danmark

Den nye rapport er et udtryk for, at Sverige har en beskyttelsesdagsorden som overskygger udnyttelsen, mens det modsatte er tilfældet i Danmark, mener Henning Mørk Jørgensen, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.

- Jeg synes, rapporten sender et stærkt signal om, at der arbejdes seriøst med at klarlægge beskyttelsesinteresserne i området, også at justere på dem om nødvendigt, mens Danmark ikke bekymrer sig om den slags, men alene om hvad vi kan fange i morgen, når nu vi ikke fik så mange torsk i Østersøen, siger han.

I oktober indgik miljø- og fødevareministeren nemlig en aftale i EU, der betød at de danske fiskere skal nedjustere deres fiskeri af torsk i den vestlige Østersø.

Ophæv fredning med varsomhed

Den svenske rapport har særligt fokus på havbundsmiljøet og åbner op for, at en mindre del af det beskyttede område i Kattegat kan genåbnes for fiskeri.

Derfor opfordrer Danmarks Naturfredningsforening Esben Lunde Larsen til at en eventuel genåbning for fangst af jomfruhummer i det fredede område, skal indebære brug af udelukkende skånsomme fiskerimetoder, da bundtrawl er skadeligt for havets dyr og planter.

- For det første ødelægger bundtrawl havbundens dyr og planter. For det andet tager bundtrawl også en masse uønskede fisk og bunddyr med sig. Og sidst men ikke mindst bruger bundtrawl mere energi pr. kilo fisk, end de skånsomme fiskerimetoder gør, siger Henning Mørk Jørgensen, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Danske fiskere bruger bundtrawl til at fiske jomfruhummere, mens det i Sverige er udbredt at fiske efter jomfruhummer med tejner frem for bundtrawl.

Henning Mørk Jørgensen mener ikke, at Danmark kan opsige aftalen om det fredede området ensidigt.

Derfor kan fiskeri med tejner måske være et kompromis, alle kan acceptere.

Fødevare- og miljøministeren går igen imod ekspertanbefalinger

Under et møde med blandt andet Greenpeace har Esben Lunde Larsen understreget, at han ønsker at genåbne området for bundtrawlsfiskeri efter jomfruhummere.

Det går imod anbefalinger fra den svenske rapport. I rapporten anbefales det nemlig, at fredningen opretholdes i størstedelen af området i det sydøstlige Kattegat, fordi det er hjem for vigtige og sårbare naturværdier, der er listet som truede af de internationale havbeskyttelseskonventioner for Østersøen og Atlanten.

Den 11. oktober trodsede fødevare- og miljøministeren også ekspertanbefalinger, da han indgik en aftale om torskekvoten i den vestlige Østersø. Her blev torskekvoten reduceret med 56 procent frem for de 88 procent, eksperterne anbefalede.

Danskerne og svenskerne vil beskytte naturen

Mere end 30.000 mennesker har indtil videre skrevet under på at opretholde fredningen i Kattegat.

Elleve organisationer i Danmark og Sverige har ligeledes opfordret til, at de særlige naturværdier får lov til at nyde fortsat beskyttelse:

 • Greenpeace
 • Naturskyddsföreningen
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Landsforeningen Levende Hav
 • Oceana
 • WWF Sverige
 • WWF Danmark
 • Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbund
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Fiskesekretariatet FISH
 • Coalition Clean Baltic

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 35