Af Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Det er en helt fantastisk dag. En historisk dag. I dag stemmer et tæt på enigt Folketing landets første klimalov igennem, og det sker på et kæmpestort folkeligt mandat.

For det var os, danskerne, der i en enorm og kraftfuld bevægelse med store, men vedvarende klimademonstrationer over hele landet og et efterfølgende historisk grønt valg, besluttede, at klimaindsatsen skal stå øverst på dagsordenen.

En kæmpeopgave foran os

Og jeg mener, at der er god grund til, at vi takker Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet for at lytte og siden hen stemme for den stærke generationskontrakt, klimaloven er.

Det er en kæmpe opgave, de har taget på sig. Med dagens afstemning skal vi nu reducere udledningerne af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til 1990 og være klimaneutrale senest i 2050. Kort sagt.

Der vil være femårige delmål, og de delmål må aldrig være mindre ambitiøse end de seneste fastsatte mål. Loven indeholder også handlepligt og Klimarådet, der gøres mere uafhængigt, skal inddrages.

Vi skal alle bidrage

Men det, at politikerne nu har stemt loven igennem gør ikke, at vores job er gjort. Jeg synes tværtimod, det er ekstremt vigtigt, at vi alle sammen bliver ved med at presse på. Heppe, når det går godt, sige fra, når det går den forkerte vej og altid bidrage med forslag til løsninger.

Derfor har jeg sammen med 18 andre grønne organisationer peget på en grøn genstart af Danmark efter coronakrisen.

Vores idékatalog omfatter indsatser for både natur, miljø såvel som klima.

Vi peger bl.a. på at rydde op i de største jordforureninger, sikre vilkårene for bæredygtigt fiskeri og omlægge dele af landbruget til at dyrke miljøvenligt græs for at begrænse importen af soja fra Sydamerika.

Og vi peger på, at de mest kulstofrige jorder skal tages ud af landbrugsdriften, hvilket vil gavne klima, miljø og natur.

Vi skal have en klimaskat

Vi anviser også en afgørende finansiering, nemlig en klimaskat - en skat på CO2. Det vil nemlig indebære, at forureneren betaler og vores forslag støttes i øvrigt af de økonomiske vismænd og af Klimarådet.

Klimaskatten vil gøre omstillingen så billig og omkostningseffektiv som muligt og derfor være helt central for at nå målet om 70 procents reduktion.

Men regeringen afviser. Det bekymrer mig. For vi har travlt.

Når klimaloven i dag stemmes endeligt igennem, sker det næsten på 30 årsdagen for den første rapport fra IPCC - FN's ekspertkomite om klimaforandringer.

I august 1990 slog IPCC alarm og advarede om, at en fortsat stigning i CO2-udledningerne vil kaste kloden ud i et forfærdende eksperiment med risiko for katastrofale ændringer af Jordens klima og livsbetingelser.

En ny generationskontrakt

Siden da er det gået stærkt. Med klimaforandringerne altså - for den politiske vilje til en egentlig omstilling af vores måde at leve på har gennem de efterfølgende år været modstræbende.

Den tilgang må og skal høre fortiden til.

Jeg glæder mig til sammen med medlemmerne i Danmarks Naturfredningsforening og alle andre grønne danskere at starte på det arbejde, klimaindsatserne kræver af os alle. Til at indfri vores nye generationskontrakt.

Tillykke med klimaloven.